Čo robiť, keď …

Pri strate blízkeho človeka nie je jednoduché pokračovať v každodennom živote tak, ako to bolo pred tým. Táto udalosť nás nielenže mnohokrát zastihne nepripravených, ale navyše nás čaká množstvo povinností pri vybavovaní pohrebu a všetkých ostatných záležitostí spojených s danou situáciou.

Je možné využiť služby štátnej alebo súkromnej pohrebnej služby za poplatok, ktorá na základe splnomocnenia vybaví všetky potrebné úradné úkony spojené so zabezpečením : listu o prehliadke mŕtveho, úmrtného listu, organizácie pohrebu.

Aby sme vám pomohli v tejto situácii, prinášame zoznam a opis jednotlivých krokov, ktoré sú potrebné pri zabezpečovaní pohrebu a všetkých záležitostí týkajúcich sa úmrtia v rodine.

Zoznam jednotlivých krokov

Opis jednotlivých krokov

Čaká nás rozlúčkový rituál

Čo je normálne smútenie?

Ako si pomôcť?

Kde hľadať pomoc?

Ako smútia deti