Naše poslanie

Od roku 2013 sprevádzame smútením po strate blízkeho. Poskytujeme potrebné informácie, sprevádzanie a poradenstvo v smútení, priestor užitočnosti, ľudskú a odbornú spolupatričnosť prostredníctvom týchto aktivít : pravidelné víkendové pobyty pre ovdovelých rodičov s malými deťmi, letné terapeutické tábory pre deti, svojpomocné online skupiny, dramaterapeutické dielne, webová stránka, sociálne siete, osveta a vzdelávanie verejnosti…

Naše motto

Nájdi silu PRIJAŤ a dôvod ŽIŤ ďalej…

Naša filozofia

„Existuje zem ŽIVOTA a zem SMRTI,
mostom je LÁSKA,
jediné možné prežitie, jediný možný ZMYSEL.“

(Thornton Wilder : The Bridge of San Luis Rey)

Naša vízia

Aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory – blízkeho človeka, dostatok informácii, odbornú radu, ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM…

Naše aktivity

Fotogaléria

Naše podporné skupiny

Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu

Podporná skupina smútiacich rodičov

Cesta životom po strate rodiča

Naša výročná správa

Nech sa páči, nazrite a zistite, čo všetko sme minulý rok stihli z našich “axióm” i aké nové aktivity (nielen) pre smútiacich sme zrealizovali.

Icon

Výročná správa za rok 2023 285.22 KB 14 downloads

 

Naši ľudia, spolupracovníci

KOLOBEH ŽIVOTA tvoria ľudia so skúsenosťou straty blízkeho človeka, ktorí chcú ďalej odovzdávať skúsenosti, odborníci v danej oblasti, dobrovoľníci a každý, kto sa chce pripojiť…


PhDr.  Jana Pitková, Prešov
štatutárna zástupkyňa OZ, poradkyňa pre pozostalých


Mgr. Andrea Tóthová, Bratislava
projektová manažérka, adminka skupín, lektorka


Ing. Zuzana Pitková, Prešov
projektová manažérka, zážitková lektorka


Mgr. Jana Makarová, Liptovský Hrádok
fb správkyňa “Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu”


Silvia Migová, Párnica
fb správkyňa “Podporná skupina smútiacich rodičov”


JUDr. Martina Damé, Bratislava
fb správkyňa “Cesta životom po strate rodiča”


Jana Gorst, Hybe
dula pre umierajúcich

knut.jpg
Mgr. Art. Martin Knut, Bratislava
predseda Správnej rady Ligy za duševné zdravie