Sme občianske združenie K O L O B E H   Ž I V O T A

podporiť naše bezplatné aktivity pre pozostalých môžete práve teraz v kampani, ďakujeme:

https://www.donio.sk/material-na-tabory-a-pobyty

Naše motto :

Nájdi silu PRIJAŤ a dôvod ŽIŤ ďalej…

Naša filozofia :

„Existuje zem ŽIVOTA a zem SMRTI,
mostom je LÁSKA,
jediné možné prežitie, jediný možný ZMYSEL.“

(Thornton Wilder : The Bridge of San Luis Rey)

Naša vízia :

Aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory – blízkeho človeka, dostatok informácii, odbornú radu, ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM…

Naše poslanie :

Poskytnúť potrebné informácie, poradenstvo v smútení, „sprievodnú ruku“, priestor užitočnosti, ľudskú a odbornú spolupatričnosť prostredníctvom týchto aktivít : webová stránka, blog, pravidelné víkendové pobyty pre ovdovelých rodičov s malými deťmi, letné terapeutické tábory pre deti, dramaterapeutické dielne, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, dobrovoľníctvo…

Naši ľudia, spolupracovníci :

KOLOBEH ŽIVOTA tvoria ľudia, ktorí prešli v živote osobnou skúsenosťou straty blízkeho človeka, na základe ktorej sa rozhodli založiť toto združenie a odovzdávať skúsenosti druhým, ďalej odborníci v danej oblasti, zástupca organizácie Liga za duševné zdravie, či ľudia, ktorí chcú pomáhať a každý, kto sa chce pripojiť…

 

Ing. Mária Demitrová

Ing. Mária Demitrová, Trenčín
ambasádorka OZ

 

PhDr.  Jana Pitková, Prešov
štatutárna zástupkyňa OZ, poradkyňa pre pozostalých

 

Mgr. Andrea Tóthová, Bratislava
fb správca “Kolobeh života”, zážitková lektorka

 

Mgr. Jana Makarová, Liptovský Hrádok

fb správca “Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu”

 

Mgr. Renáta Čárska, Bratislava

fb správca “Podporná skupina (pre) smútiacich rodičov”

podporna.skupina@gmail.com

 

JUDr. Martina Damé

fb správca “Cesta životom po strate rodiča”

 

Jana Gorst, Banská Štiavnica

dula pre umierajúcich, lektorka chakra evolution jogy

 

Ing. Zuzana Pitková, Prešov

zážitková lektorka, projektová manažérka

Michaela Hromádková, Vysoké Tatry

fundraiserka

knut.jpg

Mgr. Art. Martin Knut, Bratislava
predseda Správnej rady Ligy za duševné zdravie