Sme občianske združenie K O L O B E H  Ž I V O T A

Naše motto :

Nájdi silu PRIJAŤ a dôvod ŽIŤ ďalej…

Naša filozofia :

„Existuje zem ŽIVOTA a zem SMRTI,
mostom je LÁSKA,
jediné možné prežitie, jediný možný ZMYSEL.“

(Thornton Wilder : The Bridge of San Luis Rey)

Naša vízia :

Aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory – blízkeho človeka, dostatok informácii, odbornú radu, ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM…

Naše poslanie :

Poskytnúť potrebné informácie, poradenstvo v smútení, „sprievodnú ruku“, priestor užitočnosti, ľudskú a odbornú spolupatričnosť prostredníctvom týchto aktivít : webová stránka, blog, pravidelné víkendové pobyty pre ovdovelých rodičov s malými deťmi, letné terapeutické tábory pre deti, dramaterapeutické dielne, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, dobrovoľníctvo…

Naši ľudia, spolupracovníci :

KOLOBEH ŽIVOTA tvoria ľudia, ktorí prešli v živote osobnou skúsenosťou straty blízkeho človeka, na základe ktorej sa rozhodli založiť toto združenie a odovzdávať skúsenosti druhým, ďalej odborníci v danej oblasti, zástupca organizácie Liga za duševné zdravie, či ľudia, ktorí chcú pomáhať a každý, kto sa chce pripojiť…

 

Ing. Mária Demitrová

Ing. Mária Demitrová, Trenčín
ambasádorka OZ KOLOBEH ŽIVOTA

 

PhDr.  Jana Pitková, Prešov
štatutárna zástupkyňa OZ KOLOBEH ŽIVOTA

 

knut.jpg

Mgr. Art. Martin Knut, Bratislava
predseda Správnej rady Ligy za duševné zdravie

 

adaa

Mgr. Andrea Tóthová, Bratislava
lektorka zažitkových kurzov, učiteľka

 

Mgr. Jana Makarová, Liptovský Hrádok

fb správca “Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu”

 

Mgr. Ingrid Demčáková, Prešov

fundraiser, sociálna pracovníčka