ČÍSLO ÚČTU

SK47 7500 0000 0040 1895 7132

Darujte 2%

Pomáhame bezplatne smútiacim rodinám s nezaopatrenými deťmi a ďalším pozostalým, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Podporte pravidelné víkendové terapeutické stretnutia našich neúplných rodín, terapeutické letné tábory pre deti, dramaterapeutické dielne, autorské divadelné predstavenia, vzdelávacie semináre, osvetu a ďalšie aktivity.

Za pomoc pri vzniku združenia ďakujeme

Márii DEMITROVEJ
LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
Jozefovi HAŠTOVI
Milade MACOUROVEJ
Ľubomírovi SLEJZÁKOVI
Alene KRIŠTOFÍKOVEJ
Ľubomíre ROMANOVEJ
Mariánovi BAČOVI
Ivete ANDRAŠOVEJ

Zmluva o poskytnutí dotácie

Za finančnú, materiálnu a osobnú podporu ďakujeme

LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
Nadácii PRE DETI SLOVENSKA
UniCredit Foundation
UniCredit Bank
JUMPSOFT
SLOVCLEAN
MYSLIEŤ SRDCOM, o.z.
AS  TRENČÍN
KIWANIS, Bratislava
Ministerstvu kultúry SR
Nadácii SLOVENSKEJ POŠTY
Nadácii GRANVIA
Mestu PREŠOV
Pohrebnej službe KANDRÁČ, Lipany
Kvetinárstvu FLORISTA
Nadácii MARKÍZA
Hotelu SIPOX ŠTRBA
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
WÜSTENROT POISŤOVNI
Nadácii VOLKSWAGEN SLOVAKIA
Nadácii POŠTOVEJ BANKY
Nadácii CENTRA PRE FILANTROPIU
Mestu POPRAD
Mestu LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Nadácii SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNI
TESCO STORES SR a.s., pobočka Prešov
OZ CESTY SPÁJANIA
INCOLO PROPERTY, s.r.o.

Patrikovi FRANTIŠKOVI
Jozefovi STUPÁROVI
Jánovi ONDRIŠÍKOVI
Erikovi SCHWARCZOVI
Petrovi GAĽOVI
Danke a Paľovi GAVLIAKOVÝM
Inge DEMČÁKOVEJ
Ingrid ŠPAKOVEJ
Richardovi VODOVI s rodinou – DETSKÝ TVRĎÁK
Slávke VIRČÍKOVEJ
Ivete ADAMOVEJ
Danielovi HEVIEROVI
Nadežde TOMEČKOVEJ
Ľubomíre ROMANOVEJ
Ingrid GAJDOŠOVEJ
Ľubici ŠOLTESOVEJ
Magdaléne PRECNEROVEJ
Lucii DANČIŠINOVEJ
Agáte JURTINUSOVEJ
Danielovi ANTOLÍKOVI
Ingrid ŠVECOVEJ
Janette LANGOVEJ
Valérii FURJEŠOVEJ
Zuzane JANEKOVEJ
Dáši KOŽUCHOVEJ
Petrovi LIPTÁKOVI
Zuzane POKLEMBOVEJ
Marekovi FISCHEROVI
Ivete MEWING-KAMENČÍKOVEJ