ČÍSLO ÚČTU

SK47 7500 0000 0040 1895 7132

Darujte 2%

Pomáhame bezplatne smútiacim rodinám s nezaopatrenými deťmi a ďalším pozostalým, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Podporte pravidelné víkendové terapeutické stretnutia našich neúplných rodín, terapeutické letné tábory pre deti, dramaterapeutické dielne, autorské divadelné predstavenia, vzdelávacie semináre, osvetu a ďalšie aktivity.

Za pomoc pri vzniku združenia ďakujeme

Márii DEMITROVEJ
LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
Jozefovi HAŠTOVI
Milade MACOUROVEJ
Ľubomírovi SLEJZÁKOVI
Alene KRIŠTOFÍKOVEJ
Ľubomíre ROMANOVEJ
Mariánovi BAČOVI
Ivete ANDRAŠOVEJ

Za finančnú, materiálnu a osobnú podporu ďakujeme

LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Nadácii PRE DETI SLOVENSKA

Nadácii UNICREDIT

JUMPSOFT

SLOVCLEAN

MYSLIEŤ SRDCOM, o.z.

AS  TRENČÍN

KIWANIS, Bratislava

Ministerstvu kultúry SR

Nadácii SLOVENSKEJ POŠTY

Nadácii GRANVIA

Mestu PREŠOV

Pohrebnej službe KANDRÁČ, Lipany

Kvetinárstvu FLORISTA

Nadácii MARKÍZA

Patrikovi FRANTIŠKOVI

Jozefovi STUPÁROVI

Jánovi ONDRIŠÍKOVI

Erikovi SCHWARCZOVI

Petrovi GAĽOVI

Danke a Paľovi GAVLIAKOVÝM

Inge DEMČÁKOVEJ

Ingrid ŠPAKOVEJ

Richardovi VODOVI s rodinou – DETSKÝ TVRĎÁK

Slávke VIRČÍKOVEJ

Ivete ADAMOVEJ

Danielovi HEVIEROVI

Nadežde TOMEČKOVEJ

Ľubomíre ROMANOVEJ

Ingrid GAJDOŠOVEJ

Ľubici ŠOLTESOVEJ

Magdaléne PRECNEROVEJ

Lucii DANČIŠINOVEJ

Hotelu SIPOX ŠTRBA

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

WÜSTENROT POISŤOVNI

Nadácii VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Nadácii POŠTOVEJ BANKY

Nadácii CENTRA PRE FILANTROPIU

Mestu POPRAD

Mestu LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Nadácii SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNI

TESCO STORES SR a.s., pobočka Prešov

Agáte JURTINUSOVEJ

Danielovi ANTOLÍKOVI

Ingrid ŠVECOVEJ

Janette LANGOVEJ

Valérii FURJEŠOVEJ

Zuzane JANEKOVEJ

Dáši KOŽUCHOVEJ

Petrovi LIPTÁKOVI

Zuzane POKLEMBOVEJ

Marekovi FISCHEROVI

Ivete MEWING-KAMENČÍKOVEJ

INCOLO PROPERTY, s.r.o.

OZ CESTY SPÁJANIA