„Človek sa v priebehu svojho života musí vyrovnávať s celým radom strát. Strácame blízke osoby, lásku, lojalitu, zdravie, niekedy dokonca aj časť svojho tela (napr. pri amputácii), postavenie alebo členstvo v spoločenstve, mladosť, atraktivitu, slobodu, ilúzie o svete a sebe, stratiť môžeme aj majetok, miesto, územie, ktoré vnímame ako svoju domovinu, jazykové a kultúrne prostredie, možnosť komunikovať (pri prežívanej opustenosti, samote a izolovanosti).

Hlavná emócia pri strate, ktorá už nastala a je nevratná je smútok. Ten sa môže vteliť do našich pohybov, držania tela, gest, mimiky, telesných pocitov.“

(MUDr. J. Hašto, predhovor ku slovenskému vydaniu knihy Smútkové poradenstvo a smútková terapia, J.W. Worden, PhD, ABPP)

Normálne smútenie sprevádza široká škála pocitov a správania sa. Pretože zoznam je veľmi rozsiahly, psychológ J. William Worden ho zatriedil do štyroch všeobecných kategórií : emócie, telesné vnemy, myšlienky a správanie.

Žiaľ nám umožňuje liečiť, spomínať skôr s láskou ako bolesťou.
Je to ako proces triedenia.
Jednu za druhou nechávate odísť veci, ktoré už nie sú
a smútite za nimi.
Jednej za druhou sa zmocňujete vecí, ktoré sa stali súčasťou toho,
kým ste a znovu budujete.
(Rachael Naomi Remen)

Šťastie odišlo z našich životov;
Žiaľ zabral miesto našim tancom.

(Kniha nárekov 5)

 

Emócie

Telesné vnemy (pocity)

Myšlienky

Správanie

Smútok a depresia