Cenné rady ako sa pripraviť na bolestnú udalosť poslednej rozlúčky poskytuje MUDr. Mária Jasenková a kol. v Brožúrke pre rodičov :

“Rozlúčkový rituál nám dáva možnosť zísť sa, rozlúčiť sa s telom milovaného blízkeho, spoločne spomínať a precítiť, že v bolesti nie sme sami, verejne vyjadriť žiaľ a úctu k telu, aj spoločne zdieľať hodnoty viery. Zároveň nám dáva možnosť verejne poďakovať milovanej bytosti za to, čo nám do života priniesla. Nebojte sa pokúsiť sa naplniť svoje predstavy o dôstojnej rozlúčke.”

Posledná rozlúčka so zosnulým je výsostne záležitosťou pozostalých. Pohrebná služba, ktorú sme splnomocnili vykonať obrad, by teda mala zohľadňovať všetky naše požiadavky, napr. výber hudby, ktorá by mala zaznieť. Aj u nás sa už v súčasnej dobe k poslednej rozlúčke pristupuje veľmi individuálne, prihliada sa na to, čo mal zosnulý rád. Často sa využíva  audiovizuálna technika – prostredníctvom prezentácie fotografií si  zúčastnení obradu majú možnosť spomenúť  na príjemné chvíle strávené so zosnulým. Aj výber oblečenia je individuálny. Dávno neplatí, že zosnulí musia byť oblečení v tmavých farbách. Podobne aj do rakvy môžeme dať nejakú súkromnú vec. Je len na nás, ako si poslednú rozlúčku zorganizujeme.

Príprava poslednej rozlúčky

Pozdrav do neba

Už ani neverím,
že spoznám po perí
anjela, čo strážil
tvoj tieň
bol dosť unavený
vznášal sa pri zemi
a mal strach z odretých kolien
stále mi chýbaš
tak veľmi chýbaš
prach na tie chvíle sadá
stále mi chýbaš
tak veľmi chýbaš
márne sneh v júli hľadám
nič nikdy neskončí
všetko sa len točí
snažím sa veriť tým slovám
zdravia ma zo zeme
len nemé kamene
spomienky pod každý schovám
nevidím ťa posledný krát
s úsmevom hovoril si mi rád
keď prikryl si sa oblohou a šiel
až teraz rozumiem
čo ťaží túto zem
veď nosí spomienky
na tých, ktorých sme vítali
v tichu i v ošiali
všetko sa v tej hĺbke stratí
stále mi chýbaš
tak veľmi chýbaš
prach na tie chvíle sadá
stále mi chýbaš
tak veľmi chýbaš
márne sneh v júli hľadám

(text piesne Chýbaš od Márie Čírovej)