Rozjímanie o detskom smútku.

Aj detský žiaľ si občas poplače.
Či na zemi, či v nebi –
anjeli jedia nielen koláče,
ale i čierny chlebík.

Aj deti majú nesplenené sny,
žalujú Pánbožkovi.

Ale keď stratia zúbok bolestný,
rastie im v ústach nový.

A veľkým nie. Ako je svetom svet,
im zúbok nenarastie.
to smie len dieťa:
bôle prebolieť
a ďalej zbierať šťastie.

Kráľovstvo malých trvá.
Vládne mu záštita Ježišova.

“Kto ublížil by čo len jednému
Myslite na tie slová!

(Milan Rúfus : Nové modlitbičky)

AKO VYSVETLIŤ DEŤOM SMRŤ BLÍZKYCH ĽUDÍ?

SMÚTENIE DETÍ

SMÚTENIE ADOLESCENTOV