Ponúkame Vám informácie o rôznych druhoch pomoci :

 

MATERIÁLNA A  FINANČNÁ POMOC

 

PRÁVNA POMOC

 

PSYCHICKÁ POMOC

 

POTREBUJEME ODBORNÚ POMOC ?

 

KDE NÁJDEME ODBORNÚ POMOC?

 

 

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOLOBEH ŽIVOTA PONÚKA:

 

Na našej webovej stránke sme zriadili BLOG, prostredníctvom ktorého sa môžete „porozprávať na diaľku“, vyjadriť bolesť, podeliť sa o skúsenosť, poskytnúť podporu druhým, či len sa zapojiť do zdieľania. Všetci ste vítaní…

 

Kontakt : info@kolobehzivota.sk