MATERIÁLNA A  FINANČNÁ POMOC :

Okrem finančnej pomoci, ktorú nastavuje štát prostredníctvom príspevku na pohreb, vdovského/vdoveckého a sirotského dôchodku, jednorazovej dávke či dávke v hmotnej núdzi a príspevkom k dávke, sú tu aj ďalšie formy pomoci. Na Slovensku pôsobí viacero organizácií poskytujúcich hmotnú pomoc rodinám a jednotlivcom, ubytovanie a tiež sociálne a právne poradenstvo. Ponúkame informácie o vybraných organizáciách z neziskového sektora a štátnej a verejnej správy a niektorých ich službách. Obsiahnuť sa, bohužiaľ, nedali všetky. Napriek tomu vám ponúkame zaujímavý a veríme, že užitočný prehľad.

Potravinová banka Slovenska

Cieľom jej činnosti je získavanie, zhromažďovanie a rozdeľovanie potravín prostredníctvom charitatívnych a cirkevných organizácii ľuďom v núdzi.

Fórum osamelých matiek – FOMa, o. z., Bratislava

Občianske združenie Fórum osamelých matiek sa od roku 2003 snaží riešiť právny stav osamelých matiek a neúplných rodín na Slovensku, prostredníctvom poradne na ochranu záujmov osamelých matiek a otcov, ktorí sa bez druhého rodiča starajú o zverené deti.

http://www.alonemothers.org/

Dorka – Centrum pre obnovu rodiny

Unikátne centrá, ktoré pod jednou strechou poskytujú odbornú pomoc a bývanie deťom, mladým dospelým a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii. Centrá sa nachádzajú v Košiciach, Prešove a Zvolene.

www.centrumdorka.sk

Spoločnosť Úsmev ako dar

Na základe motta : „…aby každé dieťa malo rodinu“, snažia sa svojou činnosťou a aktivitami pomáhať rodinám ešte skôr, ako začnú zlyhávať, aby predišli hrozbe vyňatia dieťaťa z rodiny do detského domova.

www.usmev.sk

Človek pre človeka, n.o., Prešov

Cieľom organizácie je pomáhať iným zvládať ťažké životné situácie, krízové situácie, v ktorých sa môže ocitnúť ktokoľvek :

-rodiny v hmotnej núdzi,

-neúplné rodiny,

-rodiny, ktoré musia bojovať s nevyliečiteľnou chorobou jedného alebo viacerých členov,

-deti z týchto rodín.

http://www.clovekprecloveka.sk

Klub mnohodetných rodín, Bratislava

Združenie spájajúce rodiny so štyrmi a viacerými deťmi. Poskytuje pomoc rodinám, spoluprácu so zahraničnými organizáciami, organizuje podujatia a akcie.

www.kmr.sk

Občianske združenie Brieždenie, Martin

Dočasný domov pre osamelé ženy, matky a ich deti.

www.briezdenie.sk

Občianske združenie Dúha, Bratislava

Poskytuje pomoc predovšetkým deťom a matkám s deťmi v krízovej situácii.

www.domovduha.sk

Občianske združenie Centrum pre rodinu v Trenčíne

Združenie zaoberajúce sa rodinou a poskytovaním pomoci rodine v núdzi. Ochrana a podpora rozvrátených rodín s dôrazom na naplnenie záujmov detí.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave

Ponúka rodinné poradenstvo a širokú paletu služieb.

www.cppr.sk

Občianske združenie Fórum života, Bratislava

Pomáha pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

http://www.forumzivota.sk/

Občianske združenie Fórum života združuje niekoľko desiatok jednotlivcov a 46 členských organizácií:

http://www.forumzivota.sk/clenovia/

Smile 4U, n. o.

Poskytuje humanitárnu a charitatívnu pomoc sociálne znevýhodneným občanom, obetiam živelných katastrof a zvieratám v núdzi.

https://www.facebook.com/pages/Smile-4U-ob%C4

Darcovské portály :

Priestor, kde sa stretávajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, dobrovoľníci, štedrí darcovia a fundraiseri – ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet okolo seba a snažia sa ho zmeniť: odpovedať na volanie o pomoc, získavať dary pre organizáciu.

Ďakujeme.sme.sk

Miesto, kde sa stretávajú tí, ktorí pomoc hľadajú, a tí, ktorí ju poskytujú.

http://dakujeme.sme.sk/

ĽudiaĽuďom.sk

https://www.ludialudom.sk/

Slovenská katolícka charita.

Druhy zariadení a služieb Slovenskej katolíckej charity po celom Slovensku, ktoré sa venujú rodinám v núdzi:

 1. Charitatívno-sociálne centrá

2. Farské charity

3. Útulky

4. Domovy pre osamelých rodičov s deťmi

5. Krízové centrá

6. Charitatívna služba v rodinách

7. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

8. Domáca hospicová starostlivosť

9. Mobilné hospice

10. Stacionárne hospice

V ktorých prípadoch Slovenská katolícka charita pomáha rodinám v núdzi?

1. Rodiny v sociálnej a hmotnej núdzi.

2. Rodičia, ktorí sa nestarajú o svoje deti z rôznych dôvodov: problémy s alkoholom a inými

drogami, nepostačujúci pocit zodpovednosti, strata bývania….

3. Osamelí rodičia (častejšie matky) s deťmi, ktorým treba pomôcť pri zaradení do bežného

života.

4. Deti z rodín v núdzi.

5. Starnúci a chorí, o ktorých sa nemôžu alebo nedokážu postarať ich dospelé deti.

Slovenská katolícka charita sa skladá z týchto organizácií:

• Slovenská katolícka charita Sekretariát

• Bratislavská katolícka charita

• Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita

• Diecézna charita Nitra

• Diecézna charita Banská Bystrica

• Spišská katolícka charita

• Diecézna charita Rožňava

• Arcidiecézna charita Košice

• Gréckokatolícka diecézna charita Prešov

• Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita Košice

Slovenská katolícka charita vydala Adresár na pomoc rodine v núdzi, v ktorom poskytuje informácie a kontakty na organizácie venujúce sa rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi:

http://www.charita.sk/docs/pdf/adresar.pdf