POTREBUJEME ODBORNÚ POMOC ?

Smútenie môže byť také ťažké a vyčerpávajúce, že odborná pomoc je nevyhnutná, aby sme bolesť zvládli a pohli sa ďalej. Najdôležitejšie a najťažšie je priznať si, že takúto pomoc potrebujeme. Neznamená to, že zlyhávame, že sme psychicky narušení. Aj v iných oblastiach je prirodzené, že sa ľudia bez pomoci nezaobídu.

Kedy je vhodné uvažovať o odbornej pomoci ?

-v ťažkej depresii a vyčerpaní, napr. ak máme problém so základnou starostlivosťou o seba, s umývaním, obliekaním, jedením, spaním a pod.

-ak dlhodobo neveríme, že náš blízky milovaný zomrel

-ak naše správanie vnímame ako dlhodobo alarmujúce a netypické

-ak nás dlhodobo obťažujú desivé a nepríjemné sny

-ak premýšľame, že najlepším riešením by bolo odísť z tohto sveta

-ak sme stratili viac milovaných ľudí

-ak hľadáme úľavu v alkohole a v drogách

-ak sa dlhodobo nezaobídeme bez liekov na upokojenie

Lieky na upokojenie.

Niektoré návaly bolesti a úzkosti sú v období smútenia veľmi silné. Lieky môžu pomôcť tieto neznesiteľné chvíle prekonať a môžu byť jediným účinným a dostupným spôsobom, ako dosiahnuť úľavu. Bolesť síce zmierňujú a pomáhajú prežiť chvíle najväčšej bolesti, ale zároveň aj potláčajú, neposúvajú proces smútenia dopredu. Pri dlhodobom používaní niektorých liekov sa rozvíja psychická a niekedy aj fyzická závislosť:

-snažte sa lieky na upokojenie používať krátkodobo v období, keď je bolesť neznesiteľná a nedokážete si pomôcť iným spôsobom.

-ak vám okolie radí, aby ste užívali lieky na upokojenie, zvážte, či je to naozaj nevyhnutné. Ľudia niekedy ponúkajú lieky, pretože nevedia, ako inak by mohli pomôcť. Dajte im najavo, čo potrebujete.

-neberte lieky, ktoré vám dá sused alebo niekto z okolia, kto nie je odborníkom. Požiadajte svojho obvodného lekára, aby Vám niečo predpísal. Dodržujte dávkovanie, neberte viac tabliet, než vám lekár odporučil.

-ak sa dlhodobo nezaobídete bez liekov na upokojenie, vyhľadajte odbornú pomoc.

(MUDr. M. Jasenková a kol.: Brožúrka pre rodičov)