UMENIE

Divadelné bábkové predstavenie Medzi zemou a nebom od Júlie Čuchtovej

Tanečno-pohybový workshop Svetlo a tma s Andreou Dovalovou

Hlasový workshop Plačky – rituálna súčasť obradov prechodu “Ako hlas pomáha pozostalým prejsť riekou prirodzených emócii” s Kristínou Dubajovou

Zážitková dráha Cesta telom hada s Júliou Čuchtovou

Výroba kvetinových čeleniek s Petrou Christophoryovou

Bylinkovanie voňavé s Miroslavou Bužekovou

Výroba linorytových pohľadníc La Catrina si technikou linorytu vytvoríme malé grafické formáty doplnené tlačou z prírodnín. Ukážeme si ako spracovať námet, preniesť kresbu na lino a techniku tlače. Vedie Katarína Podlucká

19,00 h krst našich kníh Dve tváre smrti a Štyri úlohy smútenia s následným koncertom Petra Lipu

 

 

Edukácia

Umenie

Hra

Jedlo

Trhovisko