výstava “Hravá hlava” z Medzinárodné domu destkého umenia BIBIANA

interaktívne detské čítanie “Putovanie medzi riadkami” s Táňou Hrušovskou

náučná hra “Nemocnica u Medvedíka” s košickými medikmi

zážitková dráha “Cesta telom hada” s Júliou Čuchtovou

TOMBOLA – celý deň si môžete zakúpiť krásne eko tombolové lístky a o 18,00 h budeme žrebovať 10 krásnych cien

 

 

Edukácia

Umenie

Hra

Jedlo

Trhovisko