DISKUSIE v kine moderované Oľgou Valentovou

11,00 h DUŠEVNÉ ZDRAVIE, STRACH, SMRŤ

Matrin Knut – zakladateľ Ligy za duševné zdravie
Katarína Nádaská – etnologička
Jana Pitková – zakladateľka o.z. Kolobehu života, smútková poradkyňa

13,00 h ZOMIERANIE
Jana Gorst – dula pre umierajúcich
Juraj Jordán Dovala – husitský biskup
Jana Červenákova – zakladateľka organizácie Viaticus

14,00 h ŽIVÉ KNIŽNICE
Barbora Pavlíková – vdova
Júlia Vašková – onkologická pacientka
Liberty – transrodová žena
Darina Polášová – strata sestry
Eva Šefčíková – strata vnuka
Andrea Biznárová – vdova

15,00 h OBRADY POSLEDNEJ ROZLÚČKY
Marek Kandráč – moderný pohrebák
Kristína Dubajová – obradníčka slovanské alternatívne obrady
Andrea Uherková – eko funebráčka

17,00 h SMÚTENIE
Jana Pitková – zakladateľka Kolobehu života – smútkova poradkyňa
Miroslava Hunčíková – zakladateľka Svetielka pomoci – pre deti z onkológie
Lucia Kubíny – zakladateľká Tanana, sprevádzajú rodičov pri strate dieťaťa počas tehotenstva a pri pôrode

 

 

Edukácia

Umenie

Hra

Jedlo

Trhovisko