Telesné vnemy (pocity)

To, čo prežívame, ovplyvňuje naše telo. Preto smútenie často sprevádzajú telesné ťažkosti. Tieto reakcie často prehliadame, ale hrajú dôležitú úlohu v procese smútenia. J. William Worden vo svojej knihe Smútkové poradenstvo a smútková terapia, uvádza zoznam najčastejšie udávaných telesných pocitov, ktoré prežívame :

 

1. diera v žalúdku

2. zvieranie v hrudi

3. zvieranie v krku

4. precitlivelosť na hluk

5. pocit nereálnosti (napr. „kráčam po ulici a nič sa mi nezdá skutočné, ani ja“)

6. sťažené dýchanie, neschopnosť nadýchnuť sa

7. slabosť vo svaloch

8. nedostatok energie

9. sucho v ústach

 

Únava

Pocit, že nemáme dostatok energie na fungovanie v bežnom živote. Smútenie je vyčerpávajúce, nielen psychicky, ale aj fyzicky.

Nespavosť

Aj ľudia, ktorí nikdy nemali problém so spánkom, môžu mať problém zaspať, často sa v noci budia a cítia sa cez deň nevyspaní a unavení.

Zmena chuti do jedla

Môže sa prejavovať tak zvýšením ako i znížením chuti. Niektorí trpia nechutenstvom, iní naopak prekonávajú úzkosť jedením. Smútenie je často sprevádzané výkyvmi hmotnosti. Sú veľmi častým prejavom po strate a týkajú sa nielen nás, ale aj zvierat. Pri zármutku sa častejšie objavuje nechuť do jedla. To môže viesť k výraznej strate hmotnosti.

Tráviace ťažkosti

Môžu sa prejavovať ako bolesti brucha, pocit „ťažoby na žalúdku“, zápcha alebo hnačka.

Dýchacie a srdcové ťažkosti

Prejavujúce sa ako búšenie srdca, zvieranie na hrudníku, pichanie pri srdci, pocit, že máme „hrču v krku“, že sa nedokážeme poriadne nadýchnuť, pocit „na omdletie“, výkyvy krvného tlaku.

Zníženie libida

Najmä u žien sa znižuje túžba po sexuálnom zblížení.

Počas smútenia sa môžu objaviť alebo zhoršiť príznaky vážnej choroby. Napr. astmatici môžu mať častejšie astmatické záchvaty, zvýraznia sa prejavy kožnej choroby, reumy a pod. Zvyšuje sa riziko vzniku a prejavu nádorovej choroby.

Stres oslabuje imunitu a náchylnosť na infekcie – chrípku, zápal priedušiek, pľúc a pod. Je dôležité snažiť sa starať o svoje zdravie a telo. Choroba, ktorá sa objaví počas smútenia, sa môže stať naším celoživotným handicapom.

Telesné ťažkosti, ktoré vnímame ako nástup choroby, nepodceňujme, ale navštívme lekára včas. Mali by sme ho informovať o našej situácii a lekár by si mal byť vedomý súvislosti medzi danými telesnými prejavmi a prežívaním pacienta ohľadne smrti či straty.