Smútok a depresia :

Je dôležité uvedomiť si, že vymenovaná široká škála pocitov, telesných vnemov, myšlienok a správania sa je normálnym prejavom smútenia. Dokonca mnohé prejavy normálneho smútenia sa môžu javiť ako príznaky depresie. Skúsenosti, ktoré psychológ J. William Worden uvádza vo svojej knihe Smútkové poradenstvo a smútková terapia hovoria, že smútok sa veľmi podobá depresii a že smútenie sa môže rozvinúť do depresie.

Ako hlavné odlišnosti medzi depresiou a zármutkom uvádza tieto: „pri zármutku nestrácame sebavedomie, zatiaľ čo pri depresii, rovnako ako pri smútení, môžu nastať poruchy spánku, nechutenstvo a intenzívny smútok. Znamená to, že nestrácame záujem o seba, a ak áno, tak iba na istý, väčšinou krátky čas“.

V každom prípade sa treba riadiť vlastnými pocitmi či potrebami a neváhať vyhľadať odbornú pomoc, ak to tak cítime a je toho na nás priveľa.

(J. William Worden : Smútkové poradenstvo a smútková terapia

M. Jasenková a kol.: Brožúrka pre rodičov)

„Väčšina ľudí, i keď každý inokedy, prejde obdobím smútku, skúšok, strát, frustrácií alebo omylov, tak dlhým a drtivým, že by sme ho mohli nazvať temnou nocou duše. Pokiaľ je pre vás najdôležitejšou hodnotou zdravie, snažíte sa tejto temnoty čo najrýchlejšie zbaviť. Ale ak hľadáte zmysel, osobitosť a osobný základ, možno zistíte, že temná noc vám ponúka mnoho zaujímavých darov.

Dnes väčšinu týchto skúseností označujeme ako depresiu, ale nie všetky temné noci sú depresívne. To slovo má príliš klinický nádych, aby sa dalo použiť pre niečo, čo vás prinúti začať sa zaujímať o zmysel života. Je načase, aby sme o tejto všeobecnej skúsenosti začali uvažovať inak a aby sme s ňou tiež začali inak zaobchádzať. Ale varujem vás, je to veľmi jemná práca a budete sa musieť pozrieť na seba sami i na príklady, ktoré uvádzam, naozaj zblízka, aby ste si uvedomili, ako môžu byť temné obdobia drahocennou príležitosťou ku transformácii.

Každý ľudský život sa skladá zo svetla a z temnoty, zo šťastia i smútku, vitality i odumierania. Rozdiely spočívajú v tom, ako sa na tieto rytmy pozeráte a aký postoj k nim zaujmete. Chcete zotrvávať v ilúziách a odvracať pozornosť prostredníctvom zábavy? Budete sa chovať cynicky a depresívne? Alebo hodláte otvoriť svoje srdce tajomstvu, ktoré je prirodzené ako slnko a mesiac, deň a noc, leto a zima?

Pokiaľ ste ako väčšina ľudí, prešli ste už mnohými temnými nocami duše. Možno sa uprostred nejakej práve nachádzate. Možno žijete v problematickom manželstve, máte starosti s deťmi alebo upadáte do ťažkých, mrzutých nálad. Možno oplakávate stratu partnera alebo rodiča. Zradil vás milenec alebo obchodný partner, alebo sa práve rozvádzate. Niektorí ľudia vnímajú tieto situácie ako problémy na vyriešenie, ale pre iných sa stanú zdrojom hlbokej beznádeje. Skutočná temná noc duše nie je len povrchná prekážka, ale vývoj, ktorý človeka odvádza od radostí bežného života. Vonkajšia udalosť alebo vnútorná nálada vás dostanú až na samý okraj existencie. A nie je to len pocit, ale prelom v bytí, a možno bude dlho trvať, než sa prehryziete na druhý koniec. Temná noc nemusí vyzerať ako depresia. Pri dlhej chorobe alebo v problematickom manželstve môžete byť úzkostní, ale nie deprimovaní. Na druhej strane klinickú depresiu je veľmi dobre možné klasifikovať ako temnú noc. Nech už ju nazvete akokoľvek, takáto skúsenosť postihuje celú vašu osobnosť, osobnú históriu, temperament, spomienky, emócie i myšlienky. Ale depresia je nálepka a syndróm, kým temná noc je zmysluplná udalosť. Depresia je psychická choroba, temná noc je duchovná skúška.

Mnoho ľudí si myslí, že cieľom života je vyriešiť problémy a byť šťastní. Ale šťastie je obvykle len prelietavý pocit a problémov sa nikdy definitívne nezbavíte. Vašou životnou úlohou je skôr stať sa tým, kým ste, naučiť sa viac zaoberať ľuďmi a životom okolo seba, naozaj žiť svoj život. Znie to banálne, ale mnoho ľudí trávi čas tým, že sa životu vyhýbajú. Boja sa mu naplno odovzdať a svoju energiu vkladajú iba do ambícií, závislostí a predsudkov, ktoré im nedávajú nič okrem toho, že ich majú. Temná noc sa paradoxne môže stať cestou späť k životu. Oreže život až k jeho základom a tým vám pomôže všetko znovu naštartovať.

Chcel by som na tomto mieste popísať pozitívny zmysel temných nocí, tak bolestivých, ako byť musia. Nechcem ich ani romantizovať, ani popierať ich nebezpečnosť. Nechcem dokonca ani tvrdiť, že sa z nich každý musí dostať. Ale aj napriek tomu ich vidím ako možnosť transformácie zvnútra spôsobmi, aké by ste si nikdy nedokázali ani predstaviť. Temná noc je únava. Ako keď Dante bez rozmýšľania opustil svoju cestu a ukryl sa v jaskyni. Ako keď sa Alenka pozerá do zrkadla a potom nim prechádza. Ako keď bol Odysseus vyhodený vlnami alebo keď Tristan zostal bez vesiel vydaný napospas živlom. Temnú noc si nevolíte. Je vám daná. Vašou úlohou je sa jej priblížiť a vyťažiť z nej zlato.

Na mnoho čitateľov urobila dojem kapitola „Dary depresie“ z mojej „Knihy o duši“. Z mnohých zdrojov – starovekých lekárskych kníh, zaujímavých umelcov a spisovateľov a z prác C. G. Junga a J. Hillmana – som sa naučil oceniť návštevy melanchólie a smútku. A chcel som konkrétne popísať, aké zisky môže depresia priniesť. Akokoľvek pohlcujúce a stresujúce je to, čo nazývame depresiou, je to koniec koncov ľudská skúsenosť zviazaná s inými zmysluplnými udalosťami ľudského života. Urobíte si medvediu službu, keď svoje pocity beznádeje a prázdnoty ihneď označíte za odklon od normálnosti a zdravého života, ktorý si idealizujete. Temné obdobie rovnako ako osvietenie a veľké činy poznamenávajú vašu osobnosť a prinášajú vám vhľad a súcit.

Niektorí ľudia hovoria o temnej noci duše ako o prekážke, ktorú museli rýchlo vyriešiť a prekonať. „Prešiel som temnou nocou,“ hovoria, „ale to už je preč.“ Pre niektorých je temná noc len ochutnávkou skutočnej temnoty duše, zvlášť keď bol tento zážitok krátky a nie príliš zložitý a keď je dotyčný hrdý na to, že cez to prešiel rýchlo a bez problémov. Skutočná temná noc nemôže prebehnúť takto jednoducho. Zanecháva za sebou stopy, úplne vás zmení. Nie je to nič, čím by sa človek chválil.

Temná noc môže byť nepríjemne rušivá. Nemusí ponúknuť žiadne východisko a núti nás spoliehať len na vieru a sily ďaleko za hranicami našich schopností porozumieť. Temná noc volá po duchovnej odpovedi, nielen po terapeutickej. Dostanete sa na samý okraj toho, čo poznáte a na čo spoliehate, upnete sa na to, ako vlastne funguje život a kto alebo čo ho ovláda. Temné noci slúžia duchu tým, že vás donútia obracať sa k niečomu, čo je až za ľudskými schopnosťami. A môžu vás otvoriť novým tajomným možnostiam.“

(T. Moore : Temné noci duše)

 

 

Ta sladká noc, to tajomstvo
Nikto ma nevidel
Ani ja som nič nevidel
Žiadne svetlo, žiadne znamenie
Iba to, čo horelo v mojom srdci

(Ján z Kríža)