Elektronický portál “Pozdrav do Neba” zmierňuje bolesť už niekoľko rokov. Aj tu je priestor pre vás uskutočniť rozlúčkový rituál inou formou.

Ako uvádza jeho zostavovateľ Richard Rybníček  „životy a príbehy ľudí, o ktorých sa na portáli môžete niečo dočítať, už na tejto zemi skončili. Niektoré boli dlhé, niektoré krátke. Ich koniec prináša smútok a žiaľ. A jediný, kto môže zmierniť bolesť, je čas. To je ten najlepší liečiteľ a sudca.

Za posledné roky pribudli na portáli stovky profilov ľudí, ktorí nám tu teraz chýbajú. Fotografie známych tvárí striedali zábery malých bábätiek, rodičov, dcér a synov, ako aj študentov pri šantení, či súrodencov v prírode. Komentáre plné žiaľu, ale aj veselých spomienok sú dôkazom, že priatelia a rodičia ich budú vždy nosiť vo svojom srdci…

Na druhej strane títo ľudia od nás neodchádzajú, pretože zostávajú v našich srdciach a spomienkach. Stratili sme „len” možnosť sa ich fyzicky dotýkať, ale nikdy, pokiaľ tu sme a budeme, sme nestratili možnosť byť s nimi, pokojne s nimi hovoriť a deliť sa s nimi o všetko pekné, čo tu na tejto zemi zažívame. A ja verím, že sú v nebi s naším Pánom a tešia sa.  Zdá sa mi, že toto môže byť priestor, ktorý nám umožní priblížiť a zároveň nechať spoznať ľudí, ktorí tu žili a nechali výraznú stopu. A, keď to uznáme za vhodné, tak dodatočne im poslať Pozdrav do neba. Kedykoľvek, kedy sa nám bude chcieť a budeme to tak cítiť. Proste, len tak. Toto je stránka, ktorá má slúžiť.  Či bude, o tom rozhodnete vy“.

www.pozdravdoneba.sk