Zbierky na Deň nezábudiek

Zbierka Dni nezábudiek, Liga za duševné zdravieokt/2022

Zbierka Dni nezábudiek, Liga za duševné zdravie Prešov a Bratislava, október 2022  

Zbierka Dni nezábudiekokt/2021

Zbierka Dni nezábudiek Prešov, október 2021