Zbierka Dni nezábudiek, Liga za duševné zdravie

Zbierka Dni nezábudiek, Liga za duševné zdravie

Prešov a Bratislava, október 2022