Projekt: “Sprevádzanie smútením bez pocitu vylúčenosti”

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií: www.ludskezdroje.gov.sk www.ia.gov.sk

Icon

Fotodokumentácia 0 11 downloads