1. debatka s Janou Pitkovou

Prvá debatka so zakladateľkou o.z. Kolobeh života Janou Pitkovou nielen o našej 10-ročnej činnosti a priamej práce s pozostalými, o našich táboroch pre polo/siroty, víkendovkách pre rodiny i jednotlivcov po strate blízkeho, o motivačných diároch, uzavretých svojpomocných online skupinách ale i o workshopoch a všeličom inom. V láskavom duchu vďačnosti, prijatia i humoru sme s radosťou počúvali krásne slová smútkovej poradkyne skvele moderované Patríciou Garajovou Jarjabkovou. ĎAKUJEME