KNIHY :

J. W. Worden, PhD, ABPP : Smútkové poradenstvo a smútková terapia

MUDr. M. Jasenková a kol.: Brožúrka pre rodičov

PhDr. N. Špatenková, PhD.: Poradenství pro pozůstalé

PhDr. N. Špatenková, PhD.: Truchlení a pomoc pozůstalým

PhDr. N. Špatenková, PhD.: Krizová intervence pro praxi

Doc. PhDr. T. Taročková, PhD.: Životné straty a smútenie

MUDr. J. Hašto, PhD : Vzťahová väzba  –  Ku koreňom lásky a úzkosti

MUDr. J. Hašto, PhD : Autogénny tréning – Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia

MUDr. Ľ. Romanová : Vlasy dupkom

B. Ware : Čo pred smrťou najviac ľutujeme

Anita Moorjani: Zomrieť a nájsť samu seba

P. Young : Chatrč

M. Demitrová : P. D. 38

M. Demitrová : Dobré ráno, život!

V. Hurdová: Moje milá smrti

P. Koyš : Tvŕdze

M. Rúfus : Ako stopy v snehu

M. Rúfus : Dielo XIV – Kniha žalmov, Jeremiášov nárek

M. Rúfus : Žalmy o nevinnej

M. Rúfus : Modlitbičky

M. Rúfus : Nové modlitbičky

M. Albom : Utorky s Morriem

K. Funk : Provázení stářím a umíraním aneb o prolínaní obou světú

T. Moore : Temné noci duše

J. Didion : Rok zázračného uvažovania

B. Aikman : Aj vdovy chcú žiť

E. Gilbertová : Jedz, modli sa a miluj

P. Leo : Reštart  –  Až dotyk Smrti ma naučil žiť

O. Sacks: Vďačnosť

P. Coelho : Veronika sa rozhodla zomrieť

P. Coelho : Piata hora

P. Coelho : Alchymista

P. Coelho : Ako rieka, ktorá plynie…

V. E. Frankl : Hľadanie zmyslu života

V. E. Frankl : Napriek všetkému povedať životu áno

G. Rubinová : Projekt šťastia

I. Seagal : Čo nám hovorí naše telo

Dr. V. Sineľnikov : Dohoda s chorobou

Dr. V. Sineľnikov : Sila zámeru

H. R. Cushnir : Šťastie bez podmienok

Dr. E. Alexander : Pohľad do večnosti

M. González-Wipplerová : Čo nás čaká po smrti

J.van Helsing : Kto sa bojí smrti?

R. Sharma : Mních, ktorý predal svoje Ferrari

R. Sharma : Listy od mnícha, ktorý predal svoje Ferrari

R. Sharma : Mudrc, surfer a biznismenka

Dr. W.W. Dyer : Premena

B. L. Weiss : Učňovské životy duše

B. L. Weiss : Minulými životmi k uzdraveniu

B. L. Weiss : Životy minulé a budúce

N. D. Walsch : Hovory s Bohom III.

N. D. Walsch : Návrat domov k Bohu

K. Gibran : Prorok

M. Williamson : Návrat k láske

L. Gounelle : Muž, ktorý chcel byt šťastný

L. Gounelle : Filozof, ktorý nebol múdry

P. Young : Chatrč

T. Burpo : Nebo nie je výmysel

K. Pollak : Žiadne stretnutie nie je náhodné

K. Pollak : Šťastie nie je náhoda

E. Stanová : Objavte seba, objavte šťastie

C. Tipping : Radikálne odpustenie

C. Tipping : Radikálne sebeodpustenie

M. G. Gill : Ako mi Starbucks zachránil život

J. Green : Na vine sú hviezdy

B. Asherová : Provensalský dom zázrakov

C. M. Martini : Sila slabosti

A. Munro : Príliš mnoho šťastia

R. N. Remen : Objať život

P. H. Baričák : Šlabikár šťastia

A. Grűn : Keby som mal už len jeden deň života

G. Rothová : Ženy, jedlo a Boh

M. Quick : Terapia láskou

H. Haškovcová : Rub života – líc smrti

M. De Hennzel : Smrt zblízka – umírající nás učí žít

R. Honzák : Deprese

J. Křivohlavý : Mít pro co žít

J. Křivohlavý, S. Kaczmyrczyk : Poslední úsek cesty

N. Kubíčková : Zármutek a pomoc pozůstalým

E. Kübler-Rossová : O smrti a umírání

E. Kübler-Rossová : Otázky a odpovĕdi o smrti a umírání

E. Kübler-Rossová : O živote po smrti

P. Lansberg : Zkušenost smrti

A. Längle : Smysluplně žít

D. Larry , A. Crabb : Naděje v utrpení

C. L. Lewis : Svědectví o zármutku

C. L. Lewis : Problém bolesti

E. Lukasová : I tvoje utrpení má smysl

B. Siegel : Láska, medicína a zázraky

J. Smithová : Smrt – konečná stanice ?

H.S. Kushner : Proč se zlé vĕci stávají dobrým lidem

Anne Philipe : Kratší ako vzdych

Schauer, Neuner, Elbert : Naratívna expozičná terapia (NET)

Krátkodobá terapia pre traumatické stresové poruchy

 

FILMY :

Chatrč

Nebo nie je výmysel

Pošli to ďalej

Čokoláda

Amélia z Montmartru

P.S. Milujem ťa

Hovory s Bohom

Jedz, modli sa a miluj

Náš domov

Nedotknuteľní

Prvá alebo druhá

Posledné Vianoce

Kým si po nás príde

Zomrieť mladý

Premena

Láska nebeská

Láska na druhý pohľad

Cesta pokojného bojovníka

Philadelphia

Príšerne nahlas a neuveriteľne blízko

Život je krásny

Dar

Malý kúsok neba

Sedem životov

 

WWW STRÁNKY :

http://www.kukorenom.org/

http://www.pozdravdoneba.sk/

http://www.plamienok.sk  (pdf)

http://www.viaticus.sk/

http://ruzovavdova.sk

http://www.krkavcimatka.cz/

http://www.nakoncidechu.cz

http://www.umirani.cz/

http://mojesmrt.cz/

http://www.dlouhacesta.cz/

https://www.cestadomu.cz/

http://www.prazdnakolebka.cz/

http://kekorenum.cz/

http://lesvzpominek.cz/

http://www.terapeutickecentrum.com  (pdf)

http://babetko.rodinka.sk

http://kpsych.fphil.uniba.sk

www.cestyksobe.cz

https://www.seberizeni.cz

http://frauellie.wordpress.com

 

ROZMÝŠĽANIE O SMRTI

POVEDALI O SMRTI

SLOVÁ NA POVZBUDENIE