Stratiť lásku je strašné. Klame, kto vraví, že smrť je horšia.

Bob Marley:

A smrť je zlo – tak bohovia dali : veď keby bola krásna, tiež by umierali.

Sapfó

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Každá smrť poznačí človeka, najviac však jeho vlastná.

Miroslav Schlesinger

Keby smrť neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť.

Voltaire

Kto žil v srdciach tých ktorých opustil, ten nezomrel.

J. V. Sládek

Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenia odišli. A lesy budú stále v slnku sniť a vody driemať v lesku bielych hviezd.

J. Zeyer

Boli sme dvaja. Dvaja na všetko – na lásku, na život, na boj i bolesť, i na hodiny šťastia. Dvaja na výhry i prehry, na život a na smrť…dvaja !

Karel Čapek

Každý z nás musí niečo stratiť a niečoho sa vzdať, je lepšie sa nevrátiť a len spomínať.

J. Seifert

Nie je tu treba sĺz a nie je treba nárek, ani pokánie a trpké výčitky. Veď v majestáte smrti ani zrnka nie je hany, je velebný len kľud.

J. Milton

Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus života ťažkého. Čo strašné je, čo zlé je, to zomieranie je.

Jiří Wolker

Ten život stály boj a mier len nakrátko; a smrť len krátky boj a pokoj naveky.

J. Kollár

Kto verí, nikdy nie je sám. Ani počas života, ani počas smrti.

Benedikt XVI

Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a nešťastiam.

Aischylos

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí.

Bazil Veľký

Mnohí z tých, čo žijú, by si zasluhovali smrť. A mnohí z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.

John Ronald Reuel Tolkien

Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.

Immanuel Kant

Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život.

Stanisław Jerzy Lec

Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.

Platón

Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.

Ernest William Barnes

Pre človeka, ktorý splnil svoju povinnosť, je smrť prirodzená a vítaná, práve tak ako spánok.

George Santayana

Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.

Pierre Teilhard de Chardin

Smrť sa neriadi našimi plánmi.

Molière

Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom “Život”.

Margita Figuli

Šťastný, kto zomrie skôr, než sám začne volať smrť, aby ho zobrala.

Francis Bacon

Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.

Miloš Kopecký

Žite tak, ako môžete, lebo večnosť svojej smrti neskrátite o nič.

Lucretius Carus

Žijeme, aby sme sa vyhli smrti; existujeme, aby sme sa vyhli neexistencii.

Peter Steele

Život je zrodením k smrti.

Carl Gustav Jung

Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami a nie časom.

Seneca

Ži tak, aby sa tvoji priatelia začali nudiť, až zomrieš.

Tuwim

Stále nariekame, že máme malo času, ale žijeme tak ako by sme ho mali na rozdávanie.

Seneca ml.

Život je krásnejší, než sme sa odvážili snívať!

Illes

Kto v srdci žije, nezomiera.

Fr. Hrubín

Nezomrel, zostáva večne živý, kto spravodlivý bol a dobrotivý.

F. Halas

Vieme určite, že bol by tohto nášho prebývania stánok zborený, stavenie od Boha máme, príbytok nie rukou robený, večný, v nebesiach.

Sv. Pavol II. Korinť. 5, 1

Ten, kto v skrýši Najvyššieho prebýva, v tieni Všemohúceho odpočívať bude.

Žalm 91, 1

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha vidieť budú.

Mat. 5,8

Žiadny určite z nás nie je sám sebe živý, a žiadny sebe sám nezomiera. Lebo nech sme živí, Pánovi živí sme, nech zomierame, Pánovi zomierame. A tak nech sme živí, nech zomierame, Pánovi sme.

Rím 14, 8

Je čas zrodenia a čas zomierania…

Kaz. 3, 2

Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ustarostení ste a ja Vám odpočinúť dám.

Ev. sv. Matúša 11,28

Ja v pokoji ľahnem a spať budem; lebo Ty, Hospodin, sám zabezpečíš mi bývanie bezpečné.

Žalm 4,9

Len láska zostane, tá smrť nepozná.

1 Kor. 13,8

Blahoslavení sú od tejto chvíle mŕtvi, ktorí v Pánovi zomierajú. Duch určite dá im, aby oddýchli si od prác svojich, skutky ich potom idú za nimi.

Zjav. 14,13

Ja viem, že vykupiteľ môj je živý, a že v deň posledný nad prachom mojím sa postaví.

Job 19,25

Človek márnivosti podobný je, dni jeho ako míňajúci sa tieň.

Żalm 144

Dni moje sú ako tieň nachýlený a ja ako tráva uvädol som.

Žalm 102,12

Hospodin je môj pastier, ja nebudem mať nedostatku…

Žalm 2,3,1

Keby som mohol ísť cez údolie tieňov smrti, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou.

Žalm 23,4

Najviac zo všetkého ľudia stoja o to, zachovať si život a zo všetkého najmenej si ho šetria.

J.de la Bruyére

Pre človeka, ktorý splnil svoju povinnosť, je smrť prirodzená a vítaná, práve tak ako spánok.

George Santayana

Vec sa nestane spravodlivou tým, že pre ňu ľudia zomierajú.

Henry de Montherlant

Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.

Pierre Teilhard de Chardin

Milióny ľudí túžia po nesmrteľnosti a pritom nevedia, čo majú robiť, keď v nedeľu popoludní prší.

Susan Ertz

Každá smrť poznačí človeka, najviac však jeho vlastná.

Miroslav Schlesinger

Mnohí z tých, čo žijú, by si zasluhovali smrť. A mnohí z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.

John Ronald Reuel Tolkien

Keď tí, ktorí sa milovali, zabudnú na nežnosť, zostane smrti málo, čo by im vzala.

George Gordon Byron

Život je veľký, smrť je malá.

Janko Jesenský

Žite tak, ako môžete, lebo večnosť svojej smrti neskrátite o nič.

Lucretius Carus

Bez spomienok na sklamanie, trpkosti a bolesti prežitého života by smrť bola ešte ťažšia.

Stefan Zweig

Ak by si mal čoskoro umrieť a mal by si možnosť niekomu zatelefonovať, komu by si zavolal a čo by si mu povedal? A na čo teda ešte čakáš?

Stephen Levine

Smrť je pred nami asi ako v triede na stene obraz Alexandrovej bitky. Ide o to, aby sme ešte v tomto živote svojimi činmi obraz zatemnili, či dokonca ho vytreli.

Franz Kafka

Ani smrť nemôže zničiť víťazstvo toho, kto zo všetkých síl bojuje za pravú vec.

Thomas Carlyle

Narodením človeka sa svet stáva krásnejší, úmrtím človeka sa stáva chudobnejší.

Max Kašparů

Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život.

Stanisław Jerzy Lec

Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.

Platón

Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom Život.

Margita Figuli

Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.

Isaac Asimov

Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.

Ernest William Barnes

Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.

Immanuel Kant

 

Zdroj : internet

Som nežný a krutý, ale som život. Plačeš? Aj v slzách je sila a preto choď a ži…

Život je ako hudba, musí byť skomponovaná uchom, citom a inštinktom, nie pravidlom.

Neberte život príliš vážne, aj tak z neho nevyviaznete živí.

Nikto sa ma nepýtal, či sa chcem narodiť, tak mi teraz nehovorte, ako mám žiť!

Život sa skladá z množstva malých mincí, kto ich vie zbierať, je bohatý.

Život zaberá ľuďom príliš mnoho času.

Žiť je nezdravé, kto žije umrie!

Nebi sa, život ti dá po papuli sám.

Život sa stane ťažším, keď ho začneme žiť pre iných, ale stane sa o to bohatším.

Život je mať a chcieť viac.

Život je dlhá rada po sebe nepravidelne nasledujúcich problémov.

Človek má len tri veľké zážitky: Narodenie, Život a Umieranie. Nevie o tom, že sa narodil, trpí, keď umiera a zabúda, že žije.

Keď už človek raz je, tak má dávať pozor na to, aby bol. A keď už dáva pozor na to aby bol a je, tak má byť to, čo je, a nemá byť to, čo nie je, ako to v mnohých prípadoch je.

Niekedy aj žiť je statočným činom.

Život je krátky, samozrejme, ale v pomere k čomu?

Život je jediný dar, ktorý musíme vrátiť.

Život je príliš dôležitá vec na to, aby sa brala vážne.

Život je len úbohou paródiou na naše sny.

Ži tak, aby sa tvoji priatelia začali nudiť, až umrieš.

Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a ťažkostiam.

Smrťou môže zaplatiť každý iba raz.

Smrť vraj nie je prehra a život nie je víťazstvo.

Šťastný ten, kto umrie skôr, než začne sám volať smrť, aby si ho už vzala.

Smrť je len začiatok čohosi veľkého.

Tragédia života nie je smrť, ale to, čomu v sebe dovolíme umrieť, kým sme ešte živí.

Jediné čo musím, je umrieť.

Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.

Život je droga a smrť je len posledná terapia žijúceho samovraha.

Je lepšie zomrieť pre niečo, ako žiť pre nič.

Smrť jednotlivca je tragédia, smrť miliónov-štatistika.

Vieš aké je to byť milovaný smrťou? Vieš aké je to, keď smrť pozná tvoje meno?

Na smrti je blbé iba to, že je na stálo.

Smrť je najväčšia rozkoš, preto prichádza až nakoniec.

Smrť je začiatok nového života.

Až ti bude tak sto desať, príde Boh a stlačí RESET.

Smrť stretávaš všade a bojíš sa jej, pretože je to strata a strata bolí.

Každý deň je dôvod zomrieť, ale len jeden je ten správny.

Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je hodný toho, aby žil.

Život je neistý, smrť je úplne istá.

Život je nakoniec potrestaný smrťou.

Kto vie či nie je život umieraním a smrť životom?

(zdroj : internet)

 

ROZMÝŠĽANIE O SMRTI

SLOVÁ NA POVZBUDENIE

ODPORÚČAME