Vianočné divadelné predstavenie Ne-zmysly života

Vianočné divadelné predstavenie Ne-zmysly života v spolupráci so ZUŠ DAMA

Libresso books & coffee, Prešov 2018