Pre rodiny s deťmi, ktorým zomrel rodič, je nové občianske združenie.

 

Občianske združenie chce nastaviť systémovú pomoc pre cieľovú skupinu, ktorej sa na Slovensku nikto nevenuje – rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa smrťou rodiča ocitli v krízovej životnej situácii. Víziou tohto združenia je, aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory, dostatok informácií, odbornú radu od ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM…

Smrť je téma, ktorá sa týka každého z nás, aj keď si to mnohí zámerne nechceme uvedomiť a utekáme od nej. Smrť je téma, ktorá nás konfrontuje s konečnosťou života a tým dáva aj nášmu súčasnému konaniu, rozhodovaniu a samotnému životu nový rozmer.

Poslaním združenia je poskytnúť potrebné informácie, poradenstvo, „sprievodnú ruku“, ľudskú a odbornú spolupatričnosť prostredníctvom týchto aktivít – webová stránka, blog, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, dobrovoľníctvo alebo letné tábory pre deti.

Celý článok nájdete na: http://www.teraz.sk/slovensko/rodiny-smrt-rodic-oz-kolobeh-zivota/99485-clanok.html