Prijatie u prezidentky

Vo štvrtok 21.3.2024 na “Deň jednorodičovstva” sme boli v Prezidentskom paláci s pani prezidentkou. Veľká vďaka, pani Zuzana Čaputová za Váš záujem o tieto ťažké témy a veľkú empatiu.
Ďakujeme za prizvanie Nadácia pre deti Slovenska Bolo nám cťou.
Ako napísala pani prezidentka:
Pri príležitosti dnešného „Dňa jednorodičovstva“ chcem oceniť silu mám a otcov, ktorí sú sami na výchovu svojich detí. Snažíte sa pre svoje deti urobiť maximum, ste rovnocennými rodinami a želám si, aby ste mohli mať takýto pocit každý deň. Medzi vami je mnoho takých, ktorí sa staráte o dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo ste zažívali vo svojom vzťahu násilie. Viem, že to máte nesmierne ťažké a potrebujete ešte viac našej podpory a pozornosti.
Na Slovensku vychovávajú samoživitelia viac ako 300-tisíc detí. Vlastne takmer každá tretia či štvrtá domácnosť je vedená jednorodičom a v 86 % prípadov je to mama. Aj napriek tomu, že takéto rodiny sú najviac ohrozené chudobou, akosi stále unikajú dostatočnej pozornosti štátu.
Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať tým, ktorí jednorodičov neprehliadajú a ktorí pomáhajú – či už finančne alebo sociálnou a psychologickou podporou alebo podporou v oblasti bývania. Dnes je dobrá príležitosť takéto aktivity podporiť aj verejne, ja som dnes podporila Hodinu deťom, ktorej výnos je už niekoľko rokov venovaný aj jednorodičovským rodinám a organizáciám, ktoré práve týmto rodinám poskytujú pomoc a zázemie.
Všetci vieme pomôcť svojím kúskom, hoc i len zmenou postoja k tomu, aby sme boli prajnejšou spoločnosťou pre každého.