SMÚTENIE ADOLESCENTOV:

Obdobie dospievania je aj za normálnych okolností náročné. Sú to roky zmien, konfliktov, nachádzania seba samého. Adolescenti sú prirodzene zraniteľní a nestabilní, ale veľmi často to skrývajú. Vynakladajú na to veľa energie. Tvária sa, že sa nič nestalo, že je všetko OK. Často uprednostnia únik pred otvorenosťou k bolesti. Máme sklon myslieť si, že sa so zármutkom vysporadúvajú ľahko a rýchlo, že nemajú veľa problémov. Nie je to pravda.

Smútenie adolescentov býva často zdĺhavé a komplikované. Vzťahy v rodine v období puberty a dospievania môžu byť komplikované a veľakrát aj rozporuplné. Na jednej strane plné náklonnosti, ale na druhej plné nevyriešených rozporov. Pocity viny, že sa k zomrelému blízkemu nechovali milo, že napr. práve oni prežili, bývajú veľmi ťaživé. Hnev, zlosť, vzdor, osamelosť a pocit nepochopenia ich dostávajú do izolácie.

Ako sa správať k smútiacim adolescentom:

-Nekritizujte a nesúďte spôsob, akým vaše dieťa – adolescent – reaguje na smrť vášho blízkeho. Možno nespĺňa vaše očakávania, ale možno ani vy jeho.

-Dajte najavo, že vás zaujíma jeho svet a názory. Adolescenti väčšinou dôverujú iba vrstovníkom, veria, že len oni ich dokážu plne pochopiť. Získať si ich dôveru nie je jednoduché.

-Dajte im najavo, že ich máte radi takých, akí sú.

-Podeľte sa s nimi o svoje vlastné pocity ako rovný s rovným. Neočakávajte a nenaliehajte, že aj oni sa vám otvoria.

Kedy sa znepokojovať a uvažovať o odbornej pomoci:

-Správanie adolescenta je život ohrozujúce, napr. extrémne rýchle jazdy autom, na motorke, lezenie po skalách bez istenia, opíjanie sa do nemoty.

-Adolescent uniká k alkoholu a k drogám.

-Izoluje sa a vyhýba sa priateľom, členom rodiny, mimoškolským aktivitám.

-Opakovane vyslovuje prianie zomrieť, najmä ak hovorí o tom ako, kde a kedy to urobí.

-Strieda sexuálnych partnerov.

-Agresívne správanie adolescenta je pre okolie neúnosné.

(MUDr. M. Jasenková a kol. : Brožúrka pre rodičov)