Dramaterapeutické dielne a divadelné predstavenie Straty a nálezy

Dramaterapeutické dielne a divadelné predstavenie Straty a nálezy

Libresso Books&Coffee, Prešov 2021