Pravidelne v Bratislave s múdrými a skúsenými ľuďmi v témach smrť, zomieranie, smútenie, život, nádej, pomoc, podpora, paliatíva, starostlivosť, … Moderuje skvelá Patrícia Jarjabková Garajová, ďakujeme…

 

JANA PITKOVÁ

Prvá Debatka so zakladateľkou o.z. Kolobeh života Janou Pitkovou nielen o našej 10-ročnej činnosti a priamej práce s pozostalými, o našich táboroch pre polo/siroty, víkendovkách pre rodiny i jednotlivcov po strate blízkeho, o motivačných diároch, uzavretých svojpomocných online skupinách ale i o workshopoch a všeličom inom. V láskavom duchu vďačnosti, prijatia i humoru sme s radosťou počúvali krásne slová smútkovej poradkyne skvele moderované Patríciou Garajovou Jarjabkovou. ĎAKUJEME (apríl 2023)

 

ANDREA ŠKRIPEKOVÁ

Na druhej Debatke bola skvelá pani primárka paliatívneho oddelenia v Národnom onkologickom ústave. Toto oddelenie je jediné na Slovensku. Na debatke sme sa bavili s neskutočne múdrou a láskavou ženou plnou ľudskosti, Ďakujeme za príval veľkej nádeje, ale pravdivosti o stave paliatívnej starostlivosti u nás. Čaká nás ešte veľká cesta, ale pani doktorka je jednou z tých, ktoré svojou odhodlanosťou a človečinou prinášajú dôležité zmeny v náročných situáciách a podmienkach. ĎAKUJEME (máj 2023)

 

JANA GORST

Tretia Debatka bola s Dulou pre umierajúcich a Dulou duše, ktorá je mimoriadne prijímajúca, otvorená, hlboká a prinášajúca semienka zmien v oblasti odprevádzania zomierajúcich v príjemnom a obsiahlom rozhovore moderovanou oslavenkyňou Patríciou Garajovou Jarjabkovou. ĎAKUJEM (jún 2023)

ZUZANA HAJSTER-VOZÁROVÁ

Štvrtý krát bola Debatka s lekárkou, ktorá pôsobí v o.z. Tanana a pomáha osirelým rodičom, ktorí prišli o dieťatko pred alebo počas pôrodu. Bolo to nesmierne pútavé, veľmi ľudské a srdečné rozprávanie o tom, čo pomáha a nepomáha ľuďom, aké sú skúsenosti so zdravotným personálom u nás a aké inšpirácie a príklady dobrej praxe prinášajú zo zahraničia. Zuzka si vo svojej praxi prešla detským oddelením ARO, detským hospicom a teraz je na onko-paliatívnom oddelení a zároveň sa jej otvára nová cesta – založenie mobilného hospicu. Moderované človekom, na ktorom je nesmierne vidieť, že ho tieto témy bavia a zaujímajú, Patrícia Garajová Jarjabková. ĎAKUJEME, vidíme sa až v septembri na ďalšej Debatke. (jún 2023)