Blog

Predkovia Slovákov mali z mŕtvych smrteľný strachjan/2017

Predkovia Slovákov mali z mŕtvych smrteľný strach: Duša opúšťajúca telo sa menila na vtáka http://www.topky.sk/cl/10/1505847/Predkovia-Slovakov-mali-z-mrtvych-smrtelny-strach–Dusa-opustajuca-telo-sa-menila-na-vtaka   Etnológ Vladimír Bahna  30.10.2015 07:51   BRATISLAVA – Predstavy o záhrobí boli v minulosti oveľa hororovejšie ako dnes. Starí Slovania si mysleli, že sa posmrtný život odohráva buď v rajských poliach, alebo v temnej „krajine za riekou“, ktorej vládne […]

Pohrebný rítusjan/2017

SLOVANIA A VEĽKÁ MORAVA (4/5 stor. – 907) http://www.archeologiask.sk/slovenska-archeologia/chronologia-a-kultury/slovania-a-velka-morava.html Po príchode so historickej vlasti Slovania zosnulých spaľovali. Pozostatky zhoreného tela uložili do hlinenej urny. Používali s zrejme aj urny z organických materiálov, tie sa však nie sú archeologicky doložiteľné. Urny boli ukladané do zeme na samostatných pohrebiskách, dosahujúcich niekoľko desiatok pochovaných. Od 8. Storočia sa […]

Pohrebné rituály v minulostijan/2017

Pohrebné rituály v minulosti Starí Slovania si ctili dušu zosnulého http://www.pohrebnictvo.sk/pohrebne-ritualy-v-minulosti/ Dnes sa pri pohrebných obradoch lúčia pozostalí zo zosnulým priamo v obradnej sieni, hoci ešte na dedinách sa zvyknú zachovávať rôzne zvyky zo starších čias. Ako prebiehali tieto rituály v minulosti a na čo pozostalí kládli dôraz pri rozlúčke? Viac už hovoríme s etnografkou […]

O cintorínochjan/2017

Kult mŕtvych a s tým spojené pochovávanie sa objavuje už v dobe kamennej. Starostlivosť o zosnulých úzko súvisela s vierou v posmrtný život. S predstavou posmrtného života ako pokračovania života pozemského súviselo vkladanie milodarov a nástrojov do hrobov. U Slovanov je významná aj predstava sídla duše človeka v podobe vtáka alebo stromu. Kult stromu sa […]

Smrťmar/2014

Čaká na každého z nás. Najzaručenejšia istota, ktorú máme všetci pred sebou. I tak nám trvá pomerne dlho, než si to uvedomíme a než sa na ňu pomaly začneme pripravovať. Je však možné, že na ňu ani nebudeme chcieť myslieť, že sa ju pokúsime namočiť do prameňa zabudnutia a možno ju aj voľne pustíme dole […]

Kam vedú naše cesty po smrti?mar/2014

Keďže ľudia v tom nemajú jasno, boja sa smrti i toho, čo bude po nej. A pre svoj strach sa radšej rozhovorom o smrti vyhýbajú. Avšak kvôli strachu, prameniacemu predovšetkým z nevedomosti zostávajú v tejto dôležitej otázke aj naďalej neznalými. Je to ako začarovaný kruh, z ktorého niet úniku. Ale predsa len svojim strachom a […]

K čemu to vlastně všechno je?mar/2014

Smutek. Občas navštíví každého z nás, ať už jsme sebevíc šťastní, nadšení a optimističtí. Ačkoliv s sebou vždy přináší mnoho moudrosti, nemáme ho vůbec v lásce! A právě díky tomu se u nás zdržuje až přespříliš. U jednoho chodí často, u druhého méně. Dolehnou-li na nás chmury a nálada se spustí na bodu mrazu, je […]

Hluboce inspirujíci zážitek smrtimar/2014

Hluboce inspirujíci zážitek smrti. Mellen-Thomas Benedict je umělec, který přežil zážitek blízké smrti v r.1982. Byl mrtev víc než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za velký třesk. […]

Ľudia dneška budú šťastní po smrtimar/2014

Väčšinou sme experti v dumaní nad budúcnosťou, beh za zlatým teľaťom je totiž náročný. Stále sa za niečím ponáhľame, naša rýchlosť nás brzdí, no my to nevidíme. Občas nás zastaví chrípka či prechladnutie, ktoré nám šepkajú: „Spomaľ, nemáme toľko uhlia do kotla, prepínaš telo… Keď nevieš vypnúť ty, tak ťa vypnem ja, lebo zápal pľúc […]