Dramaterapie

Dramaterapeutické dielne 2016júl/2016

Dramaterapeutické dielne 2016  

Vianočné stretnutie našich rodín na divadelnom predstavenídec/2015

Vianočné stretnutie našich rodín na divadelnom predstavení Prešov, december 2015