Debatky v Bratislave

Pravidelné Debatky v Bratislave so zaujímavými hosťami a skvelou moderátorkou Patríciou Garajovou Jarjabkovou, za zapožičanie priestorov ďakujeme Lige za duševné zdravie

  1. Jana Pitková – zakladateľka o.z. Kolobeh života Janou Pitkovou nielen o našej 10-ročnej činnosti a priamej práce s pozostalými, o našich táboroch pre polo/siroty, víkendovkách pre rodiny i jednotlivcov po strate blízkeho, o motivačných diároch, uzavretých svojpomocných online skupinách ale i o workshopoch a všeličom inom. V láskavom duchu vďačnosti, prijatia i humoru sme s radosťou počúvali krásne slová smútkovej poradkyne
    343003725_1076586189964742_5474711772703065633_n-150x150.jpg 342849982_1737273966728987_5672442656201756345_n-150x150.jpg
  2. Andrea Škripeková – primárka paliatívneho oddelenia v Národnom onkologickom ústave. Toto oddelenie je jediné na Slovensku. Na debatke sme sa bavili s neskutočne múdrou a láskavou ženou plnou ľudskosti, Ďakujeme za príval veľkej nádeje, ale pravdivosti o stave paliatívnej starostlivosti u nás. Čaká nás ešte veľká cesta, ale pani doktorka je jednou z tých, ktoré svojou odhodlanosťou a človečinou prinášajú dôležité zmeny v náročných situáciách a podmienkach. ĎAKUJEME.                                                                              348941708_640636711246448_2234843431192308156_n-150x150.jpg 349133891_219373524201504_3787440679335185198_n-150x150.jpg
  3. Jana Gorst – dula pre umierajúcich a dula duše, prijímajúca, otvorená, hlboká a prinášajúca semienka zmien v oblasti odprevádzania zomierajúcich v príjemnom a obsiahlom rozhovore, aj o novovzniknutom o.z. Dula duše, moderovanom oslavenkyňou Patríciou Garajovou Jarjabkovou. ĎAKUJEME                                                                   353661594_3445316219045011_2440992264070418484_n-150x150.jpg 353850117_3522291591388856_4288595199898191873_n-150x150.jpeg