Ďakujeme za Váš záujem stať sa členom Klubu sympatizantov 

občianskeho združenia KOLOBEH  ŽIVOTA :)

 

Ak ste ochotní nám aktívne pomáhať, prosíme Vás, v rámci Vašich možností, o:

 

informovanie Vášho okolia o nás,

informovanie nás o prípadoch rodín, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov,
majú ešte nezaopatrené deti a ocitli sa v problémoch,

informovanie Vášho okolia o našich výzvach: letné terapeutické tábory pre deti, terapeutické pobyty našich rodín a pod.

zapojenie sa do nášho blogu svojím názorom/úvahou, ak tak budete cítiť,

pomoc so zbieraním materiálnych a finančných prostriedkov pre naše rodiny
a naše aktivity.

 

Prosíme, vyplniť prihlášku kvôli adresnej komunikácii: