NAŠE FOTOSPOMIENKY:

Porada a teambuilding, nastavovanie ďalšieho roku, tvorba

Zaježová, september 2022

 

Duly pre umierajúcich, zážitkovo-vzdelávací pobyt

Modra, september 2022

   

Netradičná súťaž vo varení tradičných jedál: tím Kolobehu života vyhral 2. miesto

Štrba, august 2022

Letný tábor pre deti po strate blízkeho 2.  turnus

Štrba, august 2022

     

Letný tábor pre deti po strate blízkeho 1.  turnus

Štrba, júl 2022

                

Letný 4-dňový pobyt

Štrba, júl 2022

Diskusia na festivale

Drienok, júl 2022

  

Straty a nálezy: zážitkovo-terapeutický pobyt

Banská Bystrica, jún 2022

Letné pobytové stretnutie

Štrba, máj 2022

Duly pre umierajúcich, zážitkovo-vzdelávací pobyt

Banská Bystrica, máj 2022

Jarné pobytové stretnutie našich rodín

Štrba, marec 2022

Novoročné pobytové stretnutie našich rodín,

Štrba, január 2022

Výstava “Straty a nálezy”,

Mestská galéria Caraffka, Prešov 2021

 

Dušičkové pobytové stretnutie našich rodín,

Štrba 2021

Dramaterapeutické dielne a divadelné predstavenie “Straty a nálezy”

Libresso Books&Coffee, Prešov 2021

Zbierka Dni nezábudiek

október 2021

Jesenné pobytové stretnutie našich rodín,

Štrba 2021

2. pobytový letný tábor pre deti v Štrbe,

august 2021

1. pobytový letný tábor pre deti v Štrbe,

júl 2021

Letné pobytové stretnutia našich rodín,

Štrba 2021

Jesenné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2020

Letné pobytové stretnutie podpornej skupiny smútiacich rodičov pod vedením Renátky Čárskej a Tamarky Námešpetrovej, Rajecké Teplice 2020

Pobytový letný tábor pre deti v Štrbe,

júl 2020

Letné pobytové stretnutie našich rodín, Štrba 2020

Letné stretnutie našich rodín u Majky Gonšorovej, Zákamenné 2020

Zážitkovo-vzdelávací pobytový seminár “Dula pre umierajúcich”, jún 2020

Jarné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2020

pf 2020

Vianočné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2019

Vianočné divadelné predstavenia “Päť dohôd múdrosti”

Dramaterapeutické dielne 2019

Jesenné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2019

Pobytový letný tábor pre deti v Štrbe,

júl 2019

Letné pobytové stretnutie našich rodín, Štrba 2019

Jarné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2019

 

 pf 2019

Vianočné divadelné predstavenie “Ne-zmysly života”

v spolupráci so ZUŠ DAMA

Libresso books & coffee, Prešov 2018

Vianočné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2018

Dramaterapeutické dielne 2018

Jesenné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2018

Detský tvrďák, Štrba 2018

Pobytový letný tábor pre deti v Štrbe,

júl 2018

Letné pobytové stretnutie našich rodín, Štrba 2018

Jarné pobytové stretnutie našich rodín, Podbanske 2018

Autorské divadelné predstavenie “Čierno-biely svet

Libresso books & coffee, Prešov 2017

Autorské divadelné predstavenie “Čierno-biely svet”

Na povale, Trenčín 2017

Pobytový letný tábor pre deti v Štrbe,

júl 2017

Dramaterapeutické dielne 2017

Pobytové stretnutie našich rodín

na Podbanskom a vianočné stretnutie, Štrba 2017

Autorské divadelné predstavenie “5 jazykov lásky”:

Literárna kaviareň Viola, Prešov 2016

a Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov 2016

Celoročné pobytové stretnutia našich rodín,

Podbanske 2016

Pobytový letný tábor pre deti v Štrbe,

júl 2016

IMG_7484 20160725_154053 20160725_195138 IMG_7335 20160725_155726 20160726_200514 IMG_7350 IMG_7398 IMG_7411 IMG_7582 IMG_7554 IMG_7528 IMG_7521 IMG_7489 IMG_7602 (1)IMG_7589

Pobytový letný tábor pre deti v Považskom Inovci,

júl 2016

IMG_7223 IMG_7215 IMG_7125 IMG_7077 IMG_7060 IMG_7042 IMG_7020 IMG_7004 IMG_7008 IMG_7050 IMG_7119IMG_7166

Dramaterapeutické dielne 2016

20160525_15342420160525_15573420160525_15581020160601_15535520160601_15552820160608_16132020160608_16132420160608_16141720160608_16163920160608_16171620160608_16255520160608_16302720160608_16332120160608_16500020160608_16532920160608_19203020160608_16135120160608_16174020160608_16515720160608_16532220160608_16571920160608_17082420160608_16500020160608_170015

Pobytové stretnutie našich rodín, Podbanske 2015

 _MG_4136 _MG_4154 _MG_4171 _MG_4173 _MG_4211 _MG_4227 _MG_4243 _MG_4293 _MG_4317 _MG_4350 _MG_4353 _MG_4391 _MG_4407 _MG_4408 _MG_4459 _MG_4478

Vianočné stretnutie našich rodín

na divadelnom predstavení, Prešov 2015

IMG_20151213_173714IMG_20151213_173303IMG_20151213_173354IMG_20151213_173621IMG_20151213_173337IMG_20151213_173312IMG_20151213_173306IMG_20151213_173710IMG_20151213_173618

Pobytový letný tábor pre deti v Pieninách,

júl 2015

DSC03452 DSC03455 DSC03459 DSC03465 DSC03485 DSC03493 DSC03496 DSC03498 DSC03505 DSC03512 DSC03517 DSC03519 DSC03536 DSC03542 DSC03544 DSC03547 DSC03550 DSC03556 DSC03561 DSC03567 DSC03581 DSC03585 DSC03586 DSC03587 DSC03589 DSC03608 DSC03614 DSC03619 DSC03623 DSC03627 DSC03637 DSC03642 DSC03656

Pobytový letný tábor pre deti v Považskom Inovci,

júl 2015

DSC03337 DSC03446 DSC03440 DSC03436 DSC03431 DSC03423 DSC03422 DSC03380 DSC03377 DSC03372 DSC03369 DSC03366 DSC03365 DSC03350 DSC03342 DSC03340 DSC03334 DSC03333 DSC03329 DSC03328 DSC03323 DSC03318 DSC03314

Vianočné pobytové stretnutie našich rodín,

Podbanske 2014

1 4 2 7 3 6 5 10 11 12 8 9 13 14

Stretnutie našich rodín v Lanovom centre, Prešov 2014


Pobytový letný tábor pre deti, rodičov a pestúnov

v Považskom Inovci,

 júl 2O14

“O objavovaní malých zázrakov v Zázračnej krajine”

 “Nepovedali by ste mi, prosím vás, kam odtiaľto mám ísť?

To závisí hlavne od toho, kam sa chcete dostať….

To mi je skoro jedno kam….

Tak je jedno kam pôjdete.”

(Lewis Carroll : Alica v krajine zázrakov)

IMG_1346