Vážení a milí, známi a neznámi,

ak oceňujete šírenie poradenstva, osvety, vzdelávania a pomoci v takej ťažkej téme ako je strata blízkeho človeka, smútenie a vyrovnávanie sa s ňou, ktorej sa už štyri roky venujeme, podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní z príjmu. Pomôžete nám v zmysluplnej činnosti pre duševné a fyzické zdravie ľudí na Slovensku a podporíte naše aktivity.

Za štyri roky svojej existencie sme zrealizovali:

1) Webovú stránku www.kolobehzivota.sk, ktorej nosným pilierom je poradenstvo v smútení.

2) 6 turnusov bezplatných letných terapeutických táborov pre deti a pestúnskych súrodencov, spojený s terapeutickou pomocou odborníkov (viď fotodokumentácia na webovej stránke a vytvorený filmový dokument).

3) 9 bezplatných terapeutických víkendových stretnutí našich neúplných rodín (viď. fotodokumentácia na webovej stránke).

4) 18 dramaterapeutických dielní, kde sa pri spoločnej tvorbe stretávali naši mladí ľudia do 30 rokov a študenti zo Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove a 2 divadelné workshopy v letnom terapeutickom tábore, kde naše deti vytvorili samostatné autorské divadelné  predstavenie.

5) 2 autorské divadelné  predstavenia „5 jazykov lásky“ a “Čiernobiely svet”, ktoré sme uviedli vo viacerých reprízach pre verejnosť.

6) 4 zbierky „Dni nezábudiek“ Ligy za duševné zdravie v Prešove, v rokoch 2014 a 2017, náborom a koordináciou cca 200 dobrovoľníkov zo 7 prešovských stredných škôl. Do zbierky sa ako dobrovoľníci zapojili aj dospelí členovia našich rodín.

7) Projektovú stratégiu združenia vytvorením vytvorením 4 projektových oblastí: 1.) Kolobeh lásky, 2.) Kolobeh pomoci, 3.) Kolobeh zdieľania, 4.) Kolobeh spomienok.

8) Spoločnú edukačnú kampaň pre verejnosť a edukačný leták o smútení s Ligou za duševné zdravie.

9) Sieťovanie organizácii na Slovensku, ktoré sa zaoberajú prácou so zomierajúcimi, rituálmi poslednej rozlúčky a smútením, prostredníctvom informačného emailu a prvého pracovného stretnutia v Bratislave, spolu s Ligou za duševné zdravie.

10) Odborný seminár „O prírodnom pohrebníctve“ spolu s českou neziskovou organizáciou Ke kořenům v Lige za duševné zdravie, v Bratislave.

11) Prednášku s diskusiou pre verejnosť „Smrť ako súčasť života“, s podtitulom Náš návrat ku koreňom,  v Bratislave, v rámci sieťovania organizácii, ktoré sa zaoberajú prácou s pozostalými na Slovensku a v Čechách.

12) Publicitu OZ a osvetu v oblasti smútkového poradenstva a smútkovej terapie – tlačovú besedu pre printové a zvukové média na Slovensku, informačný mail pre odbornú psychiatrickú obec na Slovensku, sériu článkov (časopisy Slovenka, Zdravie, Evita, Rytmus života, Šarm, Madam Eva, Nový čas pre ženy, PLUS 1 deň, MY, Prešovské noviny, Slovenské pohrebníctvo, Psychiatria pre prax) a rozhlasovú reláciu (Rádio Regina, Rádio Košice).

13) Individuálnu pomoc – podarilo sa nám získať pre mladú vdovu s dvoma dcérkami dvojizbový sociálny byt, umiestniť do zamestnania, sprevádzali a pomáhali sme pri osamostatnení 18-ročnej polosiroty,  zabezpečili sme bezplatnú možnosť voľnočasových aktivít na ZUŠ a doučovanie pre viaceré deti,  získali sme množstvo oblečenia, pomôcok a darov pre naše rodiny a pravidelné bezplatné stretnutia so psychologičkou počas celého obdobia pre viacerých klientov.

Všetkým Vám už vopred ďakujeme za Vašu podporu.

ĎAKUJEME☺

Tlačivá na stiahnutie:

Icon

Vyhlásenie 2% pre zamestnancov 24.92 KB 57 downloads

...
Icon

Vyhlásenie 2% pre živnostníkov 95.06 KB 26 downloads

...