Vážení a milí, známi a neznámi,

ak oceňujete šírenie poradenstva, osvety, vzdelávania a pomoci v takej ťažkej téme ako je strata blízkeho človeka, smútenie a vyrovnávanie sa s ňou, ktorej sa už päť rokov venujeme, podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní z príjmu. Pomôžete nám v zmysluplnej činnosti pre duševné a fyzické zdravie ľudí na Slovensku a podporíte naše aktivity.

Za päť rokov sme zrealizovali:

1) Webovú stránku www.kolobehzivota.sk, ktorej nosným pilierom je poradenstvo v smútení.

2)  8 turnusov bezplatných letných terapeutických táborov  pre deti, pestúnskych súrodencov -rodičov a vdovy spojený s terapeutickou pomocou odborníkov (viď. fotodokumentácia na webovej stránke, filmový dokument, videa a fotodenníky).

3) 10 bezplatných terapeutických víkendových pobytov našich neúplných rodín (viď. fotodokumentácia na webovej stránke).

4) 20 dramaterapeutických dielní, kde sa pri spoločnej tvorbe stretávali naši mladí ľudia do 30 rokov a študenti zo Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove. Ich práca pokračovala divadelným workshopom v letnom terapeutickom tábore v Štrbe, kde naše deti vytvorili samostatné divadelné  predstavenie (viď. fotodokumentácia na webovej stránke).

5) 3 autorské divadelné  predstavenia „5 jazykov lásky“, “Čiernobiely svet”a „Ne-zmysly  života“,  ktoré sme uviedli vo viacerých reprízach pre verejnosť (viď. fotodokumentácia na webovej stránke).

6) 5 zbierok „Dni nezábudiek“ Ligy za duševné zdravie v Prešove, v rokoch 2014 a 2018, náborom a koordináciou cca 200 dobrovoľníkov z 10 prešovských stredných škôl. Do zbierky sa ako dobrovoľníci zapojili aj dospelí členovia našich rodín.

7) Projektovú stratégiu združenia vytvorením vytvorením 4 projektových oblastí: 1.) Kolobeh lásky, 2.) Kolobeh pomoci, 3.) Kolobeh zdieľania, 4.) Kolobeh spomienok (viď. webová stránka).

8) Spoločnú edukačnú kampaň pre verejnosť a edukačný leták o smútení s Ligou za duševné zdravie.

9) Sieťovanie organizácii na Slovensku, ktoré sa zaoberajú prácou so zomierajúcimi, rituálmi poslednej rozlúčky a smútením, prostredníctvom informačného emailu a prvého pracovného stretnutia v Bratislave, spolu s Ligou za duševné zdravie.

10) Vytvorenie partnerstiev s organizáciami Liga za duševné zdravie, Plamienok v Bratislave,  Ke kořenům Praha, Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb Bratislava, Mesto Prešov, Mesto Poprad, Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Súkromná ZUŠ DAMA, OZ Vaše divadlo Na 100%, OZ Resuscitácia v Prešove, AS Trenčín,  Tvrďák Bratislava, Hotel Sipox Štrba, Zrub Nebeski Pribylina a Doterra Slovensko.

11) Osvetu témy smrti, smútenia a pochovávania pre odbornú aj laickú verejnosť: odborný seminár „O prírodnom pohrebníctve“ spolu s českou n.o. Ke kořenům v Bratislave, prednášku „Smrť ako súčasť života“ s následnou diskusiou pre verejnosť  v Bratislave, v rámci sieťovania organizácii, ktoré sa zaoberajú prácou s pozostalými na Slovensku,  „Rozhovor o smrti” na podujatí CHOICES  v  HalmiSpace Košice, prednášku „Smútok ako zdroj” na podujatí ONE & ONLY Festival v Trenčíne.

12) Publicitu OZ a osvetu v oblasti smútkového poradenstva a smútkovej terapie – tlačovú besedu pre printové a zvukové média na Slovensku, informačný mail pre odbornú psychiatrickú obec na Slovensku, sériu článkov (časopisy Slovenka, Zdravie, Evita, Rytmus života, Šarm, Madam Eva, Nový čas pre ženy, PLUS 1 deň, MY, Prešovské noviny, Slovenské pohrebníctvo, Psychiatria pre prax) televíznu reláciu (Ahoj Slovensko, Senior klub, RTVS portrét) a rozhlasovú reláciu (Rádio Regina, Rádio Košice).

13) Individuálnu pomoc pre mnohých členov občianskeho združenia Kolobeh života.

Všetkým Vám už vopred ďakujeme za Vašu podporu.

ĎAKUJEME☺

Tlačivá na stiahnutie:

Icon

Vyhlásenie 2% pre zamestnancov 24.92 KB 95 downloads

...
Icon

Vyhlásenie 2% pre živnostníkov 95.06 KB 47 downloads

...