Vážení a milí, známi a neznámi,

ak oceňujete šírenie poradenstva, osvety a pomoci v takej ťažkej téme ako je strata blízkeho človeka, smútenie a vyrovnávanie sa s ňou, ktorému sa venuje naše občianske združenie KOLOBEH ŽIVOTA, podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní z príjmu. Pomôžete nám v zmysluplnej činnosti pre duševné a fyzické zdravie ľudí na Slovensku a podporíte naše aktivity, viď. www.kolobehzivota.sk.

Za tri roky svojej existencie sme zrealizovali:

1) Webovú stránku www.kolobehzivota.sk, ktorej nosným pilierom je poradenstvo v smútení.

2) 5 turnusov bezplatných letných táborov pre deti, pestúnskych súrodencov -rodičov a vdovy spojený s terapeutickou pomocou odborníkov (viď fotodokumentácia na webovej stránke a vytvorený filmový dokument).

3) bezplatných terapeutických pobytových stretnutí našich neúplných rodín (viď. fotodokumentácia na webovej stránke).

4) 12 dramato-terapeutických dielní, kde sa pri spoločnej tvorbe stretávali naši mladí ľudia do 30 rokov a študenti zo Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove. Ich práca pokračovala divadelným workshopom v letnom terapeutickom tábore v Štrbe, kde naše deti vytvorili samostatné divadelné  predstavenie.

5) Autorské divadelné  predstavenie „5 jazykov lásky“, ktoré sme uviedli v 5 reprízach pre verejnosť.

6) 3 zbierky „Dni nezábudiek“ Ligy za duševné zdravie v Prešove, v rokoch 2014 a 2016, náborom a koordináciou cca 200 dobrovoľníkov zo 7 prešovských stredných škôl. Do zbierky sa ako dobrovoľníci zapojili aj dospelí členovia našich rodín.

7) Projektovú stratégiu združenia vytvorením 5 projektových aktivít: 1) Uvedom si svoje talenty a dary, 2) Komunikuj s láskou alebo päť jazykov lásky, 3) Pošli pomoc ďalej, 4) Dajme si o sebe vedieť, aby sa mohla utkať sieť, 5) Úplné rodiny pomáhajú neúplným.

8) Spoločnú edukačnú kampaň pre verejnosť a edukačný leták o smútení s Ligou za duševné zdravie.

9) Sieťovanie organizácii na Slovensku, ktoré sa zaoberajú prácou so zomierajúcimi, rituálmi poslednej rozlúčky a smútením, prostredníctvom informačného emailu a prvého pracovného stretnutia v Bratislave, spolu s Ligou za duševné zdravie.

10) Odborný seminár „O prírodnom pohrebníctve“ spolu s českou neziskovou organizáciou Ke kořenům v Lige za duševné zdravie, v Bratislave.

11) Prednášku s diskusiou pre verejnosť „Smrť ako súčasť života“, s podtitulom Náš návrat ku koreňom,  v Bratislave, v rámci sieťovania organizácii, ktoré sa zaoberajú prácou s pozostalými na Slovensku a v Čechách.

12) Publicitu OZ a osvetu v oblasti smútkového poradenstva a smútkovej terapie – tlačovú besedu pre printové a zvukové média na Slovensku, informačný mail pre odbornú psychiatrickú obec na Slovensku, sériu článkov (časopisy Slovenka, Zdravie, Šarm, Madam Eva, PLUS 1 deň, Prešovské noviny, Slovenské pohrebníctvo, Psychiatria pre prax) a rozhlasovú reláciu (Rádio Regina).

13) Individuálnu pomoc – našou zásluhou získala rodina mladej vdovy, mamičky s dvoma dcérkami dvojizbový sociálny byt v Prešove, podarilo sa nám umiestniť do zamestnania 29-ročnú mladú ženu, ktorá má po smrti rodičov zverenú do pestúnskej starostlivosti maloletú sestričku, sprevádzali a pomáhali sme pri osamostatnení 18-ročnej polosiroty, získali sme množstvo oblečenia a darov pre naše rodiny, ale hlavne sme zabezpečili pravidelné bezplatné stretnutia so psychologičkou počas celého obdobia pre viacerých klientov.

Všetkým Vám už vopred ďakujeme za Vašu podporu.

ĎAKUJEME☺

Tlačivá na stiahnutie:

Icon

Vyhlásenie 2% pre zamestnancov 24.92 KB 37 downloads

...
Icon

Vyhlásenie 2% pre živnostníkov 95.06 KB 14 downloads

...