Ďakujeme za Váš záujem stať sa členom Klubu sympatizantov

občianskeho združenia KOLOBEH  ŽIVOTA :)

Ak ste ochotní nám aktívne pomáhať, prosíme Vás, v rámci Vašich možností, o:

  • informovanie Vášho okolia o nás,
  • informovanie nás o prípadoch rodín, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov, majú ešte nezaopatrené deti a ocitli sa v problémoch,
  • informovanie Vášho okolia o našich výzvach: letné terapeutické tábory pre deti, terapeutické pobyty našich rodín a pod.
  • zapojenie sa do nášho blogu svojím názorom/úvahou, ak tak budete cítiť,
  • pomoc so zbieraním materiálnych a finančných prostriedkov pre naše rodiny a naše aktivity.