Aktivity

Duly pre umierajúcichokt/2023

9. Duly pre umierajúcich zážitkovo-vzdelávací pobyt Modra, september 2023

Duly pre umierajúcichokt/2023

8. Duly pre umierajúcich zážitkovo-vzdelávací pobyt Praha, jún 2023

Duly pre umierajúcichokt/2023

7. Duly pre umierajúcich zážitkovo-vzdelávací pobyt Praha, marec 2023

Letné pobytové stretnutie našich rodín júl 2023okt/2023

Letné pobytové stretnutie našich rodín Štrba, júl 2023    

2 pobytové letné tábory pre 80 detíokt/2023

2 pobytové letné tábory pre deti Štrba, júl a august 2023  

Debatky v Bratislavejún/2023

Pravidelné Debatky v Bratislave so zaujímavými hosťami a skvelou moderátorkou Patríciou Garajovou Jarjabkovou, za zapožičanie priestorov ďakujeme Lige za duševné zdravie Jana Pitková – zakladateľka o.z. Kolobeh života Janou Pitkovou nielen o našej 10-ročnej činnosti a priamej práce s pozostalými, o našich táboroch pre polo/siroty, víkendovkách pre rodiny i jednotlivcov po strate blízkeho, o motivačných […]

Debatky o kolobehu života a smrti v Bratislavejún/2023

Pravidelné Debatky v Bratislave so zaujímavými hosťami a skvelou moderátorkou Patríciou Garajovou Jarjabkovou, za zapožičanie priestorov ďakujeme Lige za duševné zdravie Jana Pitková – zakladateľka o.z. Kolobeh života Janou Pitkovou nielen o našej 10-ročnej činnosti a priamej práce s pozostalými, o našich táboroch pre polo/siroty, víkendovkách pre rodiny i jednotlivcov po strate blízkeho, o motivačných […]

3. debatka s Janou Gorstjún/2023

Dula pre umierajúcich a Dula duše, prijímajúca, otvorená, hlboká a prinášajúca semienka zmien v oblasti odprevádzania zomierajúcich v príjemnom a obsiahlom rozhovore moderovanou oslavenkyňou Patríciou Garajovou Jarjabkovou. ĎAKUJEM

1. debatka s Janou Pitkovoujún/2023

Prvá debatka so zakladateľkou o.z. Kolobeh života Janou Pitkovou nielen o našej 10-ročnej činnosti a priamej práce s pozostalými, o našich táboroch pre polo/siroty, víkendovkách pre rodiny i jednotlivcov po strate blízkeho, o motivačných diároch, uzavretých svojpomocných online skupinách ale i o workshopoch a všeličom inom. V láskavom duchu vďačnosti, prijatia i humoru sme s […]