Cenné rady ako sa pripraviť na bolestnú udalosť poslednej rozlúčky poskytuje MUDr. Mária Jasenková a kol. v Brožúrke pre rodičov :

“Rozlúčkový rituál nám dáva možnosť zísť sa, rozlúčiť sa s telom milovaného blízkeho, spoločne spomínať a precítiť, že v bolesti nie sme sami, verejne vyjadriť žiaľ a úctu k telu, aj spoločne zdieľať hodnoty viery. Zároveň nám dáva možnosť verejne poďakovať milovanej bytosti za to, čo nám do života priniesla. Nebojte sa pokúsiť sa naplniť svoje predstavy o dôstojnej rozlúčke.”

Posledná rozlúčka so zosnulým je výsostne záležitosťou pozostalých. Pohrebná služba, ktorú sme splnomocnili vykonať obrad, by teda mala zohľadňovať všetky naše požiadavky, napr. výber hudby, ktorá by mala zaznieť. Aj u nás sa už v súčasnej dobe k poslednej rozlúčke pristupuje veľmi individuálne, prihliada sa na to, čo mal zosnulý rád. Často sa využíva  audiovizuálna technika – prostredníctvom prezentácie fotografií si  zúčastnení obradu majú možnosť spomenúť  na príjemné chvíle strávené so zosnulým. Aj výber oblečenia je individuálny. Dávno neplatí, že zosnulí musia byť oblečení v tmavých farbách. Podobne aj do rakvy môžeme dať nejakú súkromnú vec. Je len na nás, ako si poslednú rozlúčku zorganizujeme.

Príprava poslednej rozlúčky

Pozdrav do neba

Už ani neverím,

že spoznám po perí

anjela, čo strážil

tvoj tieň

bol dosť unavený

vznášal sa pri zemi

a mal strach z odretých kolien

stále mi chýbaš

tak veľmi chýbaš

prach na tie chvíle sadá

stále mi chýbaš

tak veľmi chýbaš

márne sneh v júli hľadám

nič nikdy neskončí

všetko sa len točí

snažím sa veriť tým slovám

zdravia ma zo zeme

len nemé kamene

spomienky pod každý schovám

nevidím ťa posledný krát

s úsmevom hovoril si mi rád

keď prikryl si sa oblohou a šiel

až teraz rozumiem

čo ťaží túto zem

veď nosí spomienky

na tých, ktorých sme vítali

v tichu i v ošiali

všetko sa v tej hĺbke stratí

stále mi chýbaš

tak veľmi chýbaš

prach na tie chvíle sadá

stále mi chýbaš

tak veľmi chýbaš

márne sneh v júli hľadám

(text piesne Chýbaš od Márie Čírovej)