Rozjímanie o detskom smútku.

Aj detský žiaľ si občas poplače.

Či na zemi, či v nebi –

anjeli jedia nielen koláče,

ale i čierny chlebík.

Aj deti majú nesplenené sny,

žalujú Pánbožkovi.

Ale keď stratia zúbok bolestný,

rastie im v ústach nový.

A veľkým nie. Ako je svetom svet,

im zúbok nenarastie.

to smie len dieťa:

bôle prebolieť

a ďalej zbierať šťastie.

Kráľovstvo malých trvá.

Vládne mu

záštita Ježišova.

“Kto ublížil by čo len jednému

z mojich najmenších…”

Myslite na tie slová!

(Milan Rúfus : Nové modlitbičky)

 

AKO VYSVETLIŤ DEŤOM SMRŤ BLÍZKYCH ĽUDÍ?

 

SMÚTENIE DETÍ

 

SMÚTENIE ADOLESCENTOV