ČO ROBIŤ, KEĎ …

Pri strate blízkeho človeka nie je jednoduché pokračovať v každodennom živote tak, ako to bolo pred tým. Táto udalosť nás nielenže mnohokrát zastihne nepripravených, ale navyše nás čaká množstvo povinností pri vybavovaní pohrebu a všetkých ostatných záležitostí spojených s danou situáciou.

Je možné využiť služby štátnej alebo súkromnej pohrebnej služby za poplatok, ktorá na základe splnomocnenia vybaví všetky potrebné úradné úkony spojené so zabezpečením : listu o prehliadke mŕtveho, úmrtného listu, organizácie pohrebu.

Aby sme vám pomohli v tejto situácii, prinášame zoznamopis jednotlivých krokov, ktoré sú potrebné pri zabezpečovaní pohrebu a všetkých záležitostí týkajúcich sa úmrtia v rodine.

 

 Zoznam jednotlivých krokov

Opis jednotlivých krokov