Zoznam jednotlivých krokov :

  • list o prehliadke mŕtveho :       NEMOCNICA,     OBVODNÝ LEKÁR,      ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  ( linka 155 )
  • úmrtný list :                                                          MATRIKA – MESTSKÝ / OBECNÝ ÚRAD
  • pohreb :                                                                                  POHREBNÁ SLUŽBA,   FARA
  • potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa :      POHREBNÁ SLUŽBA

Finančná pomoc :

  • príspevok na pohreb :                              ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
  • vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok :          SOCIÁLNA POISŤOVŇA
  • dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke :  ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
  • jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci : MESTSKÝ/OBECNÝ ÚRAD (oddelenie sociálnych služieb)

 Psychologická pomoc :                                   ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY   (referát poradensko – psychologických služieb)

 

  • dedičské konanie :                                           NOTÁR