Naša prosba o finančnú pomoc a priateľstvo :

KOLOBEH ŽIVOTA pomáha rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa smrťou rodiča ocitli v krízovej životnej situácii. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o finančnú pomoc na letné tábory pre deti, terapeutické stretnutia našich rodín, dramaterapeutické dielne, autorské divadelné predstavenia a ďalšie aktivity. Zároveň Vás pozývame medzi nás, aby ste rozšírili rady našich priateľov. Ponúkame osobnú návštevu našich podujatí, pravidelné elektronické informácie o našej činnosti, ak o to budete mať záujem, prípadne zapojenie sa do diskusie prostredníctvom blogu.

ĎAKUJEME 🙂

 

Za finančnú, materiálnu a osobnú podporu letných táborov a našich aktivít :

NADÁCII MARKÍZA

MESTU PREŠOV

MESTU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

AS  TRENČÍN

PaedDr. Anne PALŠOVEJ

MUDr. Ingrid ŠPAKOVEJ

Ing. Petrovi GAĽOVI

Patrikovi FRANTIŠKOVI

Ing. Milošovi RADOSOVI

Richardovi VODOVI s rodinou – DETSKÝ TVRĎÁK

Slávke VIRČÍKOVEJ – DOTERRA

Ivete ADAMOVEJ

JUDr. Erikovi SCHWARCZOVI

Danielovi HEVIEROVI

Petrovi KUŠNÍROVI – BELMAR

Vladimírovi MICHALKOVI

Ing. Nadežde TOMEČKOVEJ

MUDr. ĽUBOMÍRE ROMANOVEJ, PhD.

Ingrid GAJDOŠOVEJ

Ľubici ŠOLTESOVEJ

Magdaléne PRECNEROVEJ

Lucii DANČIŠINOVEJ

Jánovi ONDRIŠÍKOVI

Rastislavovi BABJAKOVI

Jane MARTANČÍKOVEJ

Danielovi PALISKOVI

Mariánovi TKÁČIKOVI

JUDr. Romanovi NIŽNÍKOVI

Monike MURÍNOVEJ

Jánovi ČUNDERLÍKOVI

HOTELU SIPOX ŠTRBA

MINISTERSTVU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

NADÁCII PRE DETI SLOVENSKA

WÜSTENROT POISŤOVNI

NADÁCII SLOVENSKEJ POŠTY 

NADÁCII VOLKSWAGEN SLOVAKIA

LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

NADÁCII CENTRA PRE FILANTROPIU

MESTU POPRAD

MINISTERSTVU KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NADÁCII POŠTOVEJ BANKY

NADÁCII SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 

PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNI a.s.

TESCO STORES SR a.s., pobočka Prešov

Sylvii DURANOVEJ

Jane ANTOLOVEJ

NADÁCII ESET

Agáte JURTINUSOVEJ

Ing. Danielovi ANTOLÍKOVI

Mgr. Jánovi KURHAJCOVI

Ing. Miroslavovi GERHARTOVI

PhDr. Mariánovi BAČOVI

Manželom VAŠKOVÝM

Mgr. Ingrid ŠVECOVEJ

Mgr. Janette LANGOVEJ

Danielovi MIHOKOVI – MILK AGRO

Valérii FURJEŠOVEJ  a Eve ČUCHRANOVEJ

Ing. Igorovi  KOČIŠKOVI – TAMPEX

Marekovi DZURICOVI – BELMAR

Mgr. Zuzane JANEKOVEJ

PhDr. Dáši KOŽUCHOVEJ

Gejzovi GRÓFOVI

Petrovi LIPTÁKOVI

Mgr. Ing. Zuzane POKLEMBOVEJ

Marekovi FISCHEROVI

INCOLO PROPERTY, s.r.o.

OZ CESTY  SPÁJANIA

Mgr. Magdaléne TRUBANOVEJ, starostke KYSUCKÉHO LIESKOVCA

Pracovníčkam Oddelenia sociálnych služieb MESTA PREŠOV

Ing. Ľubici TOMÁŠOVEJ

Manželom ŠČAVNICKÝM

Mgr. Ivete MEWING-KAMENČÍKOVEJ

RNDr. Jozefovi ONDÁŠOVI, CSc. a Ing. Eve TIMKOVEJ – Klub KIWANIS

Štefanovi PAVLÍKOVI

 

ĎAKUJEME 🙂

 

Za pomoc pri vzniku združenia:

 Ing. MÁRII DEMITROVEJ
za finančnú podporu prostredníctvom zbierky kanadského hokejového mužstva

LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
za duševnú a duchovnú podporu nášho združenia

Doc. MUDr. JOZEFOVI HAŠTOVI, PhD.
za odbornú pomoc

Bc. MILADE MACOUROVEJ
za osobnú pomoc

Mgr. ĽUBOMÍROVI SLEJZÁKOVI
za vytvorenie mandaly – predlohy nášho loga

PhDr. ALENE KRIŠTOFÍKOVEJ
za odbornú pomoc

MUDr. ĽUBOMÍRE ROMANOVEJ, PhD.
za odbornú pomoc

Mgr. BEÁTE HORVÁTHOVEJ
za odbornú pomoc

JUDr. IVETE ANDRAŠOVEJ
za odbornú pomoc

Mgr. INGRID DEMČÁKOVEJ
za osobnú pomoc

Mgr. JANETTE LANGOVEJ
za odbornú pomoc

za vytvorenie PEXESA spolupatričnosti a pomoci :

RODINE HUSOVSKÝCH – Veronike, Martinovi a Matejovi,

RODINE FORGÁČOVÝCH – Adriane, Marcelovi, Markovi a Adamovi

 ĎAKUJEME 🙂