Naša prosba o finančnú pomoc a priateľstvo :

KOLOBEH ŽIVOTA pomáha rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa smrťou rodiča ocitli v krízovej životnej situácii. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o finančnú pomoc na pravidelné  víkendové terapeutické stretnutia našich rodín, terapeutické letné tábory pre deti, dramaterapeutické dielne, autorské divadelné predstavenia, vzdelávacie semináre, osvetu a ďalšie aktivity. Zároveň Vás pozývame medzi nás, aby ste rozšírili rady našich priateľov. Ponúkame osobnú návštevu našich podujatí, pravidelné elektronické informácie o našej činnosti, ak o to budete mať záujem, prípadne zapojenie sa do diskusie prostredníctvom blogu.

ĎAKUJEME 🙂

 

Za finančnú, materiálnu a osobnú podporu letných táborov a našich aktivít :

Nadácii GRANVIA

Nadácii UNICREDIT

NADÁCII PRE DETI SLOVENSKA

MESTU PREŠOV

KIWANIS, Bratislava

Patrikovi FRANTIŠKOVI

Jozefovi STUPÁROVI

Jánovi ONDRIŠÍKOVI

Zberné suroviny Žilina, a.s

MAX Poprad

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina

MESKRO GMBH Wien

Super média s.r.o Bratislava

DEDOLES s.r.o. Pezinok

Prvá kúpeľná a.s. Chmelnica

SLOBODNÍ SLOVÁCI, o. z. Poprad

ALTIN JM GROUP s.r.o. Frýdek – Místek

Lady Zika s.r.o. Poprad

LUNYS s.r.o. Poprad

Pekáreň GROS s.r.o. Kežmarok

CHEMOSVIT Svit

THYSSENKRUPP ROTHE ERDE Slovakia, a.s. Považská Bystrica

GLOBAL POWER s.r.o. Poprad – Matejovce

Erikovi SCHWARCZOVI

Nadácii MARKÍZA

FIRME KUNAJ

Petrovi GAĽOVI

ZUZANE TÖKÖLYOVEJ

PETROVI JENDRALOVI

AS  TRENČÍN

FIRME LEAR

Danke a Paľovi GAVLIAKOVÝM

Inge DEMČÁKOVEJ

Anne PALŠOVEJ

Ingrid ŠPAKOVEJ

Milošovi RADOSOVI

Richardovi VODOVI s rodinou – DETSKÝ TVRĎÁK

Slávke VIRČÍKOVEJ – DOTERRA

Ivete ADAMOVEJ

Danielovi HEVIEROVI

Petrovi KUŠNÍROVI – BELMAR

Vladimírovi MICHALKOVI

Nadežde TOMEČKOVEJ

Ľubomíre ROMANOVEJ

Ingrid GAJDOŠOVEJ

Ľubici ŠOLTESOVEJ

Magdaléne PRECNEROVEJ

Lucii DANČIŠINOVEJ

Rastislavovi BABJAKOVI

Jane MARTANČÍKOVEJ

Danielovi PALISKOVI

Mariánovi TKÁČIKOVI

Romanovi NIŽNÍKOVI

Monike MURÍNOVEJ

Jánovi ČUNDERLÍKOVI

HOTELU SIPOX ŠTRBA

MINISTERSTVU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

WÜSTENROT POISŤOVNI

NADÁCII SLOVENSKEJ POŠTY 

NADÁCII VOLKSWAGEN SLOVAKIA

LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

NADÁCII CENTRA PRE FILANTROPIU

MESTU POPRAD

MESTU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MINISTERSTVU KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NADÁCII POŠTOVEJ BANKY

NADÁCII SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 

PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNI a.s.

TESCO STORES SR a.s., pobočka Prešov

Sylvii DURANOVEJ

Jane ANTOLOVEJ

NADÁCII ESET

Agáte JURTINUSOVEJ

Danielovi ANTOLÍKOVI

Jánovi KURHAJCOVI

Miroslavovi GERHARTOVI

Mariánovi BAČOVI

Manželom VAŠKOVÝM

Ingrid ŠVECOVEJ

Janette LANGOVEJ

Danielovi MIHOKOVI – MILK AGRO

Valérii FURJEŠOVEJ  a Eve ČUCHRANOVEJ

Igorovi KOČIŠKOVI – TAMPEX

Marekovi DZURICOVI – BELMAR

Zuzane JANEKOVEJ

Dáši KOŽUCHOVEJ

Gejzovi GRÓFOVI

Petrovi LIPTÁKOVI

Zuzane POKLEMBOVEJ

Marekovi FISCHEROVI

INCOLO PROPERTY, s.r.o.

OZ CESTY SPÁJANIA

Magdaléne TRUBANOVEJ, starostke KYSUCKÉHO LIESKOVCA

Pracovníčkam Oddelenia sociálnych služieb MESTA PREŠOV

Ľubici TOMÁŠOVEJ

Manželom ŠČAVNICKÝM

Ivete MEWING-KAMENČÍKOVEJ

Jozefovi ONDÁŠOVI Eve TIMKOVEJ – Klub KIWANIS

Štefanovi PAVLÍKOVI

 

ĎAKUJEME 🙂

 

Za pomoc pri vzniku združenia:

 Ing. MÁRII DEMITROVEJ
za finančnú podporu prostredníctvom zbierky kanadského hokejového mužstva

LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
za duševnú a duchovnú podporu nášho združenia

Doc. MUDr. JOZEFOVI HAŠTOVI, PhD.
za odbornú pomoc

Bc. MILADE MACOUROVEJ
za osobnú pomoc

Mgr. ĽUBOMÍROVI SLEJZÁKOVI
za vytvorenie mandaly – predlohy nášho loga

PhDr. ALENE KRIŠTOFÍKOVEJ
za odbornú pomoc

MUDr. ĽUBOMÍRE ROMANOVEJ, PhD.
za odbornú pomoc

Mgr. BEÁTE HORVÁTHOVEJ
za odbornú pomoc

JUDr. IVETE ANDRAŠOVEJ
za odbornú pomoc

Mgr. INGRID DEMČÁKOVEJ
za osobnú pomoc

Mgr. JANETTE LANGOVEJ
za odbornú pomoc

za vytvorenie PEXESA spolupatričnosti a pomoci :

RODINE HUSOVSKÝCH – Veronike, Martinovi a Matejovi,

RODINE FORGÁČOVÝCH – Adriane, Marcelovi, Markovi a Adamovi

 ĎAKUJEME 🙂