Modlitba za rodičov.

Pane, ktorý si na nebi,

zachovaj všetkým deťom mamy.

Nech ako cesto na chlebík

im rastú v teple pod rukami.

Podaruj deťom otecka

na každý deň,

nie iba včera.

Bez otecka je ovečka

zatúlaná a bez pastiera.

Zachovaj nám ich obidvoch,

veď dve ruky od Teba máme.

Dve rúčky deťom stvoril Boh:

pre ocka jednu,

druhú mame.

(Milan Rúfus : Nové modlitbičky)

 

Modlitba za vnútorné uzdravenie

Pokora znamená Ježišovi povedať : “Pane, vydávam ti svoj život. Rob skrze mňa svoje dielo. Amen.”  Na túto modlitbu si nájdite približne 25 minút čas a vo svojom srdci sa prihovárajte ticho k Ježišovi.

Dobrý Ježišu, pozdravujem ťa!

Klaniam sa ti a ďakujem, že si prišiel, aby si vyliečil moju zranenú duše.

Prosím ťa, milý Ježišu, aby si teraz prešiel celý môj život a vyliečil všetky zranenia, ktoré som zdedil po svojich predkoch.

Pane, ty vieš, či práve toto je dôvodom mojej náklonnosti k hriechu, či kvôli tomu mám väčšiu náklonnosť k agresivite, ohováraniu, nepoctivosti, smilstvu, lenivosti… Pane, ty vieš, kde je ten zdroj mojej neviery v teba.

Pane Ježišu, prosím ťa, oddeľ ma od toho dedičného vplyvu mojich predkov.

Pane, ja odpúšťam svojim rodičom i prarodičom a prosím ťa, priveď ich do neba…

Daj mi slobodu od všetkých ich negatívnych vplyvov na mňa.

Prosím ťa, Ježišu, aby si prišiel do okamihu môjho počatia. Pane ty vieš, či to bol okamih lásky a či som bol svojimi rodičmi žiadaný už od tohoto okamihu.

Pane, ja viem, že ty si ma chcel, že ty si si prial moje narodenie. Pane, to ty si ma stvoril, a preto si mojim otcom i matkou. Ďakujem ti za to.

A teraz ťa, Pane Ježišu, prosím, aby si položil svoju ruku i na tých deväť mesiacov môjho tehotenstva. Polož ruku na každý stres a šok, ktorý moja mamička prežila. Pane, uzdrav ma z týchto zranení.

Pane, je možné, že ma moji rodičia nechceli, a preto ťa prosím, aby si položil ruku i na toto zranenie. Ja viem, že ty si ma vtedy chcel, že ty si ma zachránil a urobil to, aby som mohol žiť.

Teraz príď Ježišu, do okamihu môjho narodenia… Ty vieš, aký to bol pre mňa šok, keď som sa musel z útulného prostredia mamičky skrze úzke dvere dostať na svet…

Pane Ježišu, ja chcem odpustiť svojmu otcovi i matke, ak z môjho narodenia nemali radosť.

Pane Ježišu, požehnaj mojim rodičom. Ja viem, Pane, že si ich stvoril rovnako, ako si stvoril mňa, a preto im chcem odpustiť a mat ich rád. A teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si prišiel do prvých piatich rokov môjho života. Pane, uzdrav môj vzťah k otcovi v tej dobe. Možno, že môj otec bol alkoholikom, možno, že ma nechcel a nemal rád. Možno, že bol ku mne nespravodlivý a bil ma. Pane Ježišu, ja mu všetko odpúšťam.

Pane, ty vieš, že on je rovnaký hriešnik ako my všetci. Prosím ťa, Pane, polož ruku na každé zranenie, ktoré som utŕžil od svojho otca. Ježišu, prosím ťa, polož ruku na moje rany a ukáž mi, že už vtedy si stál pri mne a držal ma vo svojom náručí.

Pane Ježišu, ty si ma ochraňoval a uzdravoval, ty si mi hovoril, že si môj otec. Ďakujem ti za to…

Ty si bol mojim otcom po celých päť rokov môjho života. Ty si ma vodil za ruku a nosil na ramenách. Ďakujem Ti za to, že ma miluješ.

Pane Ježišu, uzdrav teraz môj vzťah k matke. Pane, je možné, že bola nemocná, alebo nemala na mňa čas.

Možno, že nevedela byť ku mne nežná. Možno, že ma nechcela kojiť alebo nemala mlieko, takže som mal pocit, že ma nemá rada. Pane Ježišu, ja jej všetko odpúšťam a ďakujem ti, že ty si bol vtedy mojou matkou. Ďakujem ti, že ma tiež tvoja Matka držala v náručí a že ku mne bola nežná, a preto nemám strach zo života. Ďakujem ti, Pane.

Odpúšťam tiež svojim bratom, sestrám i susedom, všetkým, s ktorými som bol zviazaný po dobu týchto päť rokov. Ďakujem ti, Pane, že pred tebou môžem byt taký, aký som, pretože ty ma miluješ. Teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si vstúpil do môjho života od piateho do pätnásteho roku a aby si uzdravil moje vzťahy k učiteľom, spolužiakom, priateľom i ostatným deťom.

Uzdrav, Pane, moje prvé styky s cirkvou, s modlitbou a s kňazom.

Ja verím, Pane, že ty si bol vtedy so mnou, ty si ma poučoval a chránil.

Zvlášť ťa prosím, aby si uzdravil dobu mojej puberty. Bol som vtedy nervózny a drsný k ľuďom. Nevedel som, čo so svojou sexualitou a považoval som ju za hriech.

Pane, uzdrav ma a ukáž mi, že moja sexualita je tvoj dar, že je to tvoj tvorivý čin. Pane, prosím ťa, uzdrav ma z každého hriechu v tomto smere, a daj mi správny a čistý vzťah k ľuďom opačného pohlavia.

Pane Ježišu, dotkni sa mojej sexuality, mojich citov, všetkých pudov. Pane, pomôž mi, nech je vo mne zasa všetko čisté a slobodné. Nech je všetko podľa tvojej vôle.

Odpúšťam tiež všetkým, ktorí ma v tejto oblasti priviedli ku hriechu. Odpúšťam všetkým, ktorí ma sklamali, alebo boli ku mne tvrdí. Pane, ty si bol vždy prítomný, a preto z tých situácií nemusím mat strach. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si prijal všetky tieto moje zranenia a že ich uzdravuješ. A teraz sa, Ježišu, pozri na môj život od pätnásteho do dvadsiateho piateho roku života. Dotkni sa všetkých tých situácií, kedy sa mi nedarilo v škole. Dotkni sa okamihu, kedy som vstupoval do zamestnania.

Pane, Ty poznáš moje rany a strach z tej doby. Dotkni sa, Ježišu, všetkých tých rán a ukáž mi, že to nič nie je, pretože ty si v každom okamihu stál pri mne. Prinášam ti, Ježišu, svoje prvé sklamania v manželstve, v rodine, v zamestnaní. Prinášam ti všetky nepochopenia, ktoré som zažil.

Pane Ježišu, polož svoju ruku na všetky tieto sklamania a pomôž mi, aby som sa znovu mohol rozhodnúť pre teba.

Pane Ježišu, ja odpúšťam svojmu partnerovi, odpúšťam svojim deťom, odpúšťam všetkým ľuďom, ktorí ma zranili v cirkvi, v zamestnaní, odpúšťam svojim priateľom, ktorí ma sklamali.

Pane, ty si bol v tej dobe mojim priateľom, učiteľom i duchovným vodcom.

Ďakujem ti, Ježišu.

Teraz ťa Pane, prosím, aby si prišiel do obdobia od dvadsiateho piateho roku až doteraz. Pane, pozri sa na mňa, aký som teraz, v tomto okamihu. Dotkni sa všetkých zábran, ktoré mám proti tebe. Prikáž každej mojej nemoci, aby ma opustila.

Pozri sa na všetky moje zlozvyky a prikáž im, aby ma opustili. Pozri sa na hriechy, ktoré konám najčastejšie a prikáž im, aby odo mňa odstúpili…

Pane Ježišu, odpusť mi ich a uzdrav všetky zranenia, ktoré po nich zostali. Pane, ukáž mi všetky moje závislosti a urob zo mňa slobodného človeka.

Pane Ježišu, pozri sa na všetky moje vzťahy k ľuďom z môjho okolia.

Daj mi silu, aby som mohol odpustiť svojim nepriateľom, aby som sa mohol uzmieriť s tými, s ktorými som prestal hovoriť.

Pane, pomôž mi, aby som bol schopný milovať prírodu a neničil ju.

Pane Ježišu, vysloboď ma z mojej agresivity a nenávisti.

Dotkni sa mojej vlažnej viery, mojej nesústredenej modlitby.

Pane Ježišu, otvor oči môjmu duchu, aby som sa mohol na teba pozerať; aby som sa mohol s tebou priateliť.

Ježišu, dotkni sa môjho strachu z okamihu smrti, pretože i vtedy budeš so mnou. Ďakujem ti, Ježišu.

Pane Ježišu, prosím ťa, vysloboď ma z hriechu sebaľútosti. Pane, pomôž mi, aby som sa už nikdy neanalyzoval a nerozoberal svoju minulosť, ale aby som sa vždy pozeral len na teba. Pomôž mi, aby som si neničil svoje zdravie a nervy, ale aby som všetky svoje rany prenechal tebe k uzdraveniu. Pane, pomôž mi, aby som bol tak silný a zdravý, aby som mohol každému človeku robiť dobro. Dotkni sa každého môjho strachu a znič ho. Veď ty si moja sila, moja sloboda. Ty si môj pokoj. Proti tebe, Pane, nikto nič nezmôže. Pane Ježišu, Ty si jediný Pán a vládca. Pane Ježišu, venujem ti celý svoj život. Ja už nemám strach zo svojej minulosti, pretože ty si prešiel každý jej detail a všetko si uzdravil a odpustil. Teraz už viem, že som spasený a že v mojej minulosti už neexistuje nič, čo by ma stavalo proti Tebe. Viem, Pane, že sme kamaráti. Prosím Ťa tiež, aby si vstúpil i do mojej budúcnosti, a ďakujem ti, že i v mojej budúcnosti neexistuje nič, čoho by som sa musel báť, pretože celá moja budúcnosť je v Tvojich rukách. Pane Ježišu, ďakujem ti, že mi hovoríš : „Neboj sa! Ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach. Ja ťa milujem. Svoj život som položil za teba a svojou krvou som umyl každý tvoj hriech. Dotkol som sa tvojich hriechov. Si slobodný a si môj. Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kam ťa posielam, a rob moje skutky.” Amen.

 

Milan Rúfus : Nové modlitbičky

 

Báseň a modlitba.

Čo sa ty v básni dozvedáš:

Keď plače oblak, to je dážď.

Keď nebo plače, je to rosa.

Keď plače lúka, je v tom kosa.

Keď plače strom, je priskyrica.

Keď ty plačeš – dve tvoje líca

sa rozprávajú o duši.

A ako Božie slniečko

zatlačí slzu pod viečko.

Báseň a modlitba sú sestry.

Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.

 

Básnik sa modlí za deti.

Keď bolia veci, ktoré nepoznáme,

tu každé dieťa,

plaché ako laň,

na hlave musí cítiť teplú dlaň.

Bože,

o takú dlaň Ťa ľudské mláďa prosí.

V čase, keď ešte ani nevie, Kto si.

Našiel Ťa hore ten džavot tenkých hláskov?

Našiel. Dal si im liek.

A nazval si ho láskou.

 

Básnik sa modlí za báseň.

Najtichšie ako viem

Bohu v nich ďakujem

za to, že bol som dieťa.

 

Najtichšie ako viem

detstvu v nich ďakujem.

Že, z neba rosené,

mi darovalo Boha.

 

Plachá modlitba za mamkino srdce.

Keby som videla

i v najskrytejšom sníčku,

kde na zemi je toľko dobrých slov,

zložila by som z nich modlitbu za mamičku.

Veď ona sama je už modlitbou.

Jej pohladenie,

jej úsmev i jej vráska,

sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.

Mama je láska.

Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

“Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?”

usmial sa Stvoriteľ,

keď stvoril srdce mamy.

A vedel dobre, že nemôže byť iná.

Pretože raz aj On

jej zverí svojho Syna.

 

Ranná modlitba.

Je letné ráno.

Náruživo

ďakujú vtáci

za svoj život.

Za slniečko

a za dar stromu.

I nevediac i vediac,

Komu.

 

A ja tiež

modlitbou zvoním,

ako viem.

A za ránečko

ďakujem.

 

Rozhovor v parku so strážnym anjelom.

“Anjeličku, môj strážničku,

sadnime si na lavičku.

Už ťa asi krídla bolia.

Lietaš so mnou dookola,

strážiš si ma, chrániš si ma…”

“Deti strážiť to je drina.

Božie klbá nepokoja,

neposedia, nepostoja,

robia, ako radosť káže,

premôžu ňou všetky stráže.”

“Anjeliček múdry, biely,

už ti krídla oťaželi.

Sadnime si na lavičku,

zlož si ruky pod hlavičku,

pospi si!”

“A na tú chvíľu,

kým mi sníček vráti silu,

kto to vezme?”

“Pánboh z neba.

Bude strážiť mňa i teba.”

 

Modlitba za starkú.

Matička Božia,

Ty deťom dvakrát milá!

Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.

Nechaj nám starkú.

Aby mi dlho žila.

Starká má pre mňa času, koľko chcem.

Starká je vľúdna.

Má Boží pokoj v duši.

Starká sa o nás s nikým nedelí.

Má času ľúbiť nás.

A nič ju nevyruší.

Pri nej má týždeň sedem nedelí.

Matička Božia,

Ty, ktorú nepoznáme,

no vieme o Tebe,

ozvi sa na môj hlas.

Nechaj nám starkú.

My spolu niečo máme.

To nikto viac už nemá

okrem nás.

 

Vrúcna modlitba za dážď.

Vodička, Pane – to sa Ti podarilo.

Aby zem mohla byť

a bolo na nej milo.

 

Modlitba so zajačikom.

Zajakavý zajačik,

sprav nám malý zázračik.

Navráť čistú vodu

človečiemu rodu.

Aby všade naokolo

zas tak bolo,

ako bolo.

 

Večerné rozjímanie pred cestou do školy.

Asi to predsa musí byť.

Veď všetky deti chodia do školy.

Možno mi ani nechcú ublížiť,

ak nerobia mi všetko po vôli.

Mám krásne knihy, pero…

Uvidím,

čo zajtra na to moja hlava riekne.

Ohníčky, zbohom,

stráne, sivý dym.

Možno i veľkým byť

je trochu pekné.

 

Modlitba za Slovensko.

Viem jedno hniezdo.

Rád ho mám.

V ňom ako v Božej sieti

je mnoho otcov, mnoho mám

a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.

A sám aj určil, komu,

koho tam pozve prebývať

do človečieho domu.

Viem jedno hniezdo.

Rád ho mám.

Hreje ma dňom i nocou,

vystlané mäkkou vravou mám

a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože,

zhliadni naň.

Stráž nám ho neustále.

A aspoň Ty ho, Veľký, chráň,

keď si ho stvoril malé.

 

Poďakovanie za lásku.

Všetky deti sveta

– Tvoje sedmikrásky,

ktorými si osial modrú planétu –

ďakujú Ti, Pane, za dar ľudskej lásky.

I dar lásky Božej –

ten dar, že sme tu.

 

Rozjímanie o detskom smútku.

Aj detský žiaľ si občas poplače.

Či na zemi, či v nebi –

anjeli jedia nielen koláče,

ale i čierny chlebík.

Aj deti majú nesplenené sny,

žalujú Pánbožkovi.

Ale keď stratia zúbok bolestný,

rastie im v ústach nový.

A veľkým nie. Ako je svetom svet,

im zúbok nenarastie.

to sme len dieťa:

bôle prebolieť

a ďalej zbierať šťastie.

Kráľovstvo malých trvá.

Vládne mu

záštita Ježišova.

“Kto ublížil by čo len jednému

z mojich najmenších…”

Myslite na tie slová!

 

Modlitba za mier.

Napomeň našich otcov,

Bože nad hviezdami.

Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,

keď začnú vojnu

avšetky svoje hnevy

vylejú na seba.

Tie hnevy ako plevy

pokazia zem,

i nebo bude choré.

Napomeň našich otcov

Ty, tam hore.

Že sa to nesmie.

Že ako Ty si svätý,

aj zem je svätá.

Veď chodia po nej deti.

Modlitba modlitieb.

Čo je na tomto svete vecí mnohých!

A všetko divy hotové.

Prečo má vtáča zobáčik do oblohy,

keď spieva?

Prečo? Kto to vie?

Spieva tak stále,

leto, jar i jeseň.

Na strome, v ktorom stromuje.

Uhádlo vari,

od koho je pieseň?

A raz nám povie,

komu je?

 

Detský Otčenáš.

Komu je?

Tebe, Otče náš!

Ako je všetko živé Tebe.

Tebe sú deti,

mláďatá:

teliatko, húsa, jahňa, žriebä…

Ty patríš im.

Ich Hospodár.

Veď Tvoja ruka požehnaná

podala ľuďom ako dar

mláďatko ženy –

Krista Pána.

 

A odpusť nám naše viny

Hoci sme ešte iní,

odpusť nám naše viny.

Aj my sme dietky zeme.

A v zemi čertík drieme.

Odpusť nám jeho viny.

Daj, nech sme dlho iní.

Nauč nás, Tvoje včielky,

nekonať ako veľkí.

Pre všetko, čo je čisté,

uč nás to, Jezu Kriste.

 

Ako bolo na počiatku

Ako mali na počiatku,

aj my nech tak máme.

Aby bola Božia Matka

v každej ľudskej mame.

To, čo bolo na počiatku,

daj nám, dobré nebe.

Aby každý ľudský otec

nosil Otca v sebe.

Opatruj v deň svojho sviatku,

Bože, tento plameň.

Ako bolo na počiatku,

nech je navždy.

Amen.

 

Deti a modlitbička.

My, ktoré ešte máme oči

ako dve Božie studničky,

kam radosť chodí vo dne v noci

na živú vodu pre sníčky,

my ktoré ešte máme líčka

ako tá tráva za rána –

my vieme, čo je modlitbička.

Vieme to rovno od Pána.

Ak čistý prosí, dvakrát prosí:

keď oslovuje nebesá,

modlitbička – tá kvapka rosy

na jeho ústach chveje sa.

A sám Boh, ktorý sial i kosí,

a nekonečne múdry je,

si v tejto čírej kvapke rosy

ustaté oči umyje.

 

Doslov napísaný samotným básnikom:

Modlitbička. Vstúpila mi do detstva dosť zavčasu.

Ešte mi z formičky detských úst vypadávali slová nedokončené – už som ju, modlitbičku, tými slovami odriekal.

Prišla do mňa po uspávanke a kratúčko pred rozprávkou.

Pieseň, Modlitbička a Rozprávka.

Tak sa volali tri sestry-sudičky nášho detstva.

A stále ma neopúšťa pocit, že sme mali šťastie, keďže to bolo tak.

Čas, ktorý sme žili potom, tú prostrednú zo sudičiek vlastným deťom zatajil. Hoci práve ona vedela dať plný zmysel a celú krásu dvom svojim sestrám.

Budem šťatný, ak sa rozlámaný trojuholník zasa spojí a bude zvnútra rozjasňovať tváričky detí.

Zdá sa mi totiž, že svet zvonka už nemá veľa toho,

čo by ich srdciam mohol dať.

Milan Rúfus

 

 

Odbila ďalšia z mojich chvíľ,

prezerám život, čo som žil

viem, času som mal tak akurát

aby som dal, čo som mal dať

 

Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom,

keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom

veď vieš kde sú kľúče od duší aj dvier

daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber

 

Keď z líc mojich drahých sú korytá riek

na zmoknuté duše ty vymysli liek

a pohlaď ich za mňa, keď dôjde mi dych

ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich

 

Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom,

keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom

veď vieš kde sú kľúče od duší aj dvier

daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber

 

Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď

vzdialené brehy spojí padací most

dávaš mi lístok na neznámu trať

zo stanice NEBO vám chcem zamávať

 

Ver, vždy keď si spomenieš, ti vojdem do sna

a zas ťa objímem v stanici KONEČNÁ

 

Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom,

keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom

veď vieš kde sú kľúče od duší aj dvier

daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber

 

Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď

vzdialené brehy spojí padací most

dávaš mi lístok na neznámu trať

zo stanice NEBO vám chcem zamávať

 

Keď z líc mojich drahých sú korytá riek

na zmoknuté duše ty vymysli liek

a pohlaď ich za mňa, keď dôjde mi dych

ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich..

(text piesne Konečná od Slnovratu)

 

 

Rozhodlo to tak nebo,

že nemôžem byť s tebou

búcham na bránu, je zavretá.

V búrke sa stromy kníšu,

nemusím hľadať skrýšu.

Tvoj anjel chrániť ma prilieta.

 

Posledný krát

Posledný krát

Posledný krát tu si,

posledné pokusy.

Posledný krát, ešte ťa mám.

Ak musíš isť, tak leť

čaká ťa lepší svet.

 

Míňam sa z domom tvojím,

spomienky s tebou spojím,

na prahu dverí si opretá.

Zabudnú ľudia, ja nie.

Viem, že si biely anjel,

do farieb dúhy si odetá.

 

Posledný krát

Posledný krát

Posledný krát tu si,

posledné pokusy.

Posledný krát, ešte ťa mám.

Ak musíš isť, tak leť,

čaká ťa lepší svet.

 

Nechám ťa ísť….

…nechám ťa ísť.

(text piesne Posledný Krát od Dominiky Mirgovej)

 

 

Niekedy túžiš zlomiť svoj kríž, zápalku na dva kúsky v dlani,

v hre bolo všetko, nevyšlo nič, nie je ti zrazu ľúto za ním.

Niekedy máš chuť zavolať tam, do veľkej požičovne krížov,

pošlite lepší než ten, čo mám, je ticho na tom čísle vyššom.

 

Svet patrí zlým, možno tým je krásny, krásny,

vyrovnaj sa s tým, keď pôjdeš spať, zhasni.

 

Niekedy chceš ho poslať už späť, choď kríž môj, si strašne ťažký,

na muších krídlach letieť, kde niet žiadnych zrád a zlacnenej lásky.

Je stále ťažší, dávno to vieš, že patrí tebe, tvojmu menu,

s krížom, s tým nie je nijaká reč, nedá ti súhlas na výmenu.

 

Svet patrí zlým, možno tým je krásny, krásny,

vyrovnaj sa s tým, keď pôjdeš spať, zhasni.

 

Stále ťa núti všetko v sebe niesť, aspoň máš svojho spoločníka,

tá jeho milosť volá sa trest a ticho v tvojom dychu dýcha.

(text piesne Kríž od Mariky Gombitovej)

 

Na vodu píše sám krátke básne

nájsť tak čínsky kvet

starú múdrosť v nej

lásky a priateľstvá smutnokrásne

všetko vie jej dávne mlčanie

odnáša čiusi krv

stužku skrytú

ohňu písal tiež zopár kapitol

na smrť nádherných srncov

pamätí dúh

na tú mladosť, ktorú zabudol

úlomky chvíľ, čo sa vrátia,

tie vzácne úlomky chvíľ

ten zvláštny muž

za všetko kúpil nič

pre pár slov, čo zmýlia čas

spomienky sú mušelín tanečníc

prichádzajú rozprávať nás

raz vrátiť ten film, raz vrátiť ho späť

raz vrátiť čas namiesto strát

raz vletieť tam, kde nás už niet

byť chvíľu sám, nájsť svoj stred

kým to vieš, všetko strácaš,

kým to zbadáš, lásky už niet

úlomky chvíľ, čo sa vrátia,

tie vzácne úlomky chvíľ

spomienky sú ukryté básne v nás,

smútok, ktorý rozdáva čas

spomienky sú mušelín tanečníc

pár slov z nich skús na vode nájsť

raz vrátiť ten film, raz vrátiť ho späť,

raz vrátiť čas namiesto strát

raz letieť tam, kde nás už niet

byť chvíľu sám, nájsť svoj stred

kým to vieš, všetko strácaš,

kým to zbadáš, lásky už niet

(text piesne Úlomky spomienok od Mariky Gombitovej)

 

Haleluja

Jedu domů po trati,

jedu přes kopce.

Za okny padá,

padá sníh, budou Vánoce.

 

Chmury, trable, starosti,

nechal jsem ve městě.

Už slyším lidi na půlnoční

zpívat v kostele.

 

Haleluja, Haleluja

 

Ježíš na kříži ztrápený,

občas se usměje.

Na ty co v zázrak uvěří,

na ty co zpívají.

 

Haleluja, Haleluja

 

Beránku náš na nebesích,

stůj při nás, až přijde tma.

 

Haleluja, Haleluja

 

Stojím v prázdném kostele,

hvězdy nade mnou.

Z kříže zbyl jenom stín,

ale přesto slyším.

 

aleluja, aleluja

 

Beránku náš na nebesích,

stůj při nás, až přijde tma.

 

Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás,

až začnem se bát.

Haleluja, Haleluja,

Haleluja

(text piesne Půlnoční od Václava Neckářa)

 

 

Pánbožko dnes nie je doma vraj nás opustil

Anjeli sa márne modlia dážď im slzy zmyl

Pánbožko dnes nie je doma náš svet stráca sny

Jedno dieťa volá za ním pane vráť sa z tmy

 

Keď som bola malá vždy mi pohladil tvár

Keď som bola malá on pri mne vždy stál

A hladil mi tvár

 

Pánbožko dnes nie je doma vraj nás opustil

Anjeli sa márne modlia dážď im slzy zmyl

Pánbožko dnes nie je doma zľahostajnel svet

Ale ja viem že sa vráti jedného dňa späť

 

Keď som bola malá vždy mi pohladil tvár

Keď som bola malá on pri mne vždy stál

A hladil mi tvár

 

Pánbožko dnes nie je doma počujem však hlas

Ozýva sa v každom srdci k sebe volá nás

Nebojte sa hovorí nám v krásnom detskom sne

Vrátim sa k vám ako vždy aj tieto Vianoce

 

Keď som bola malá vždy mi pohladil tvár

Keď som bola malá on pri mne vždy stál

A hladil mi tvár

(text piesne Pánbožko dnes nie je doma od Kristíny)

 

 

Poslednýkrát

Keď sa cítiš zlomený chvíľu klesáš, chvíľu stúpaš

keď stávajú sa hlbšími otázky, čo si dávaš

a všetko sa zdá pomýlené, všetko slabé musí z teba von

vyspievaj sa z toho spievaj ako by to bolo poslednýkrát

 

Spievaj tak jak poslednýkrát

miluj tak jak poslednýkrát

skús žiť tak jak poslednýkrát

veď možno dnes si tu poslednýkrát

 

Bol si malé šteňa a bol si ako hračka krásny

učili ťa čo sa má a nemá samé bezbolestné lásky

a teraz sa zdáš pomýlený, všetko slabé musí z teba von

vyspievaj sa z toho spievaj ako by to bolo poslednýkrát

 

Spievaj tak jak poslednýkrát

miluj tak jak poslednýkrát

skús žiť tak jak poslednýkrát

veď možno dnes si tu poslednýkrát

 

Okradol ťa telefón a v kúte do dlaní si dýchaš

čo si počať s nápadom, že lásky sa už nedovoláš

trochu sa zdáš pomýlený, keď myšlienky máš modré od zimy

dostaneš sa z toho, rob všetko ako by to bolo poslednýkrát

 

Spievaj tak jak poslednýkrát

miluj tak jak poslednýkrát

skús žiť tak jak poslednýkrát

veď možno dnes si tu poslednýkrát

(text piesne Poslednýkrát od Petra Nagya)

 

 

Ak táto minúta

má byť posledná

nech pre nás donekonečna trvá

Čo teba bolieť má

nech radšej bolí mňa

ak spojí nás tma

ja chcem zhasnúť prvá

 

Ak ťa raz nájdem

už ťa nikdy nestratím

Ak budem musieť

všetkým čo mám zaplatím

 

Ak budem strácať dych

z tých sekúnd posledných

koniec len ty odpočítať smieš mi

Ak to tak musí byť

a mám sa rozlúčiť

nič nepoviem chcem radšej zostať nemý

 

Ak ťa raz nájdem

už ťa nikdy nestratím

Ak budem musieť

všetkým čo mám zaplatím

Ak ťa raz stratím

už ťa nikdy nenájdem

To čo nás malo čakať

sa už nedozviem

 

Chýbaš

a vôbec netušíš

že chýbaš mi viac než sa dá

Chýbaš

a vôbec netušíš

že chýbaš mi viac než sa dá

 

Ak ťa raz nájdem

už ťa nikdy nestratím

Ak budem musieť

všetkým čo mám zaplatím

Ak ťa raz stratím

už ťa nikdy nenájdem

To čo nás malo čakať

sa už nedozviem

(text piesne Posledná minúta od Desmodu)

 

 

Proč někdo přichází

na svět jenom na pár chvil

a opouští ho někdy dřív,

než svoje první slova vyslovil?

 

Věřím andělům,

že k sobě zvou jen ty, co k nim patří,

věřím andělům,

že nevinní jejich křídla spatří.

 

Přejde po zádech mráz,

když jenom vzpomínka zbývá,

bolest neutichá,

něco odnáší čas,

ale něco se skrývá

v nás a musíme jít dál

a mít svou pevnou víru

a věřit andělům.

 

Proč musí tolikrát

na tenhle svět někdo přijít,

když nemá šanci dál

na něm celý život žít?

 

Věřím andělům,

že k sobě zvou jen ty, co k nim patří,

věřím andělům,

že nevinní jejich křídla spatří.

 

Přejde po zádech mráz,

když jenom vzpomínka zbývá,

bolest neutichá,

něco odnáší čas,

ale něco se skrývá

v nás a musíme jít dál

a mít svou pevnou víru

a věřit andělům.

(text piesne Věřím andělům od Leony Šenkovej)

 

 

Blesky a hrom… prišiel ten zlom,

pod čiernym oblakom dážď tíško padá.

Smútok a žiaľ… sa z výšky lial,

cestu k môjmu srdcu práve hľadá.

 

V mojej duši sa rozlieva tvoj smiech,

šťastie pláva v stovkách riek.

Srdce tuší, keď obzerá sa späť,

že našlo si svoj liek.

 

Nebo a zem… spojil ten deň,

anjelské krídla zrazu nádej vzali.

Smútok a plač… tak blízko nás

do diaľky vzlietla si a osud hľadáš.

 

V mojej duši sa rozlieva tvoj smiech,

šťastie pláva v stovkách riek.

Srdce tuší, keď obzerá sa späť,

že našlo si svoj liek.

(text piesne Pozdrav do neba od Martina Konráda)