Naša adresa :

Občianske združenie

KOLOBEH ŽIVOTA
Tkáčska 3
080 01 PREŠOV

Náš emailový kontakt :

info@kolobehzivota.sk

Naše číslo účtu :

4018957132/7500

IBAN:  SK47 7500 0000 0040 1895 7132

Naše IČO :

 42343356

Naša prosba :

Budeme vám vďační za vaše námety, informácie, inšpirácie, či vyslovenie názoru,
alebo jednoducho zdieľanie…

Naša vďaka☺