Blog

O cintorínoch

Kult mŕtvych a s tým spojené pochovávanie sa objavuje už v dobe kamennej. Starostlivosť o zosnulých úzko súvisela s vierou v posmrtný život. S predstavou posmrtného života ako pokračovania života pozemského súviselo vkladanie milodarov a nástrojov do hrobov. U Slovanov je významná aj predstava sídla duše človeka v podobe vtáka alebo stromu. Kult stromu sa výrazne prejavil najmä na Slovensku v lesnatých oblastiach označovaním hrobov výsadbou stromu, alebo pochovávaním pod stromy. V pohrebnom rituáli pretrval napr. v podobe vetvičiek kladených do hrobu, či nosením stromčeka v pohrebnom sprievode. Na Slovensku bolo veľmi bohaté aj pohrebné zvykoslovie, ktoré súviselo už s predzvesťou smrti, prípravou človeka na smrť, úpravou miesta posledného odpočinku a výročnými zvykmi. To všetko je dokladom toho, aké významné miesto mala smrť, úcta k mŕtvym a starostlivosť o miesto posledného odpočinku v živote našich predkov. Pokračovať v čítaní

Smrť

Čaká na každého z nás. Najzaručenejšia istota, ktorú máme všetci pred sebou. I tak nám trvá pomerne dlho, než si to uvedomíme a než sa na ňu pomaly začneme pripravovať. Je však možné, že na ňu ani nebudeme chcieť myslieť, že sa ju pokúsime namočiť do prameňa zabudnutia a možno ju aj voľne pustíme dole riečnym prúdom. Však ona sa zas pripomenie…

Pokračovať v čítaní

Kam vedú naše cesty po smrti?

Keďže ľudia v tom nemajú jasno, boja sa smrti i toho, čo bude po nej. A pre svoj strach sa radšej rozhovorom o smrti vyhýbajú. Avšak kvôli strachu, prameniacemu predovšetkým z nevedomosti zostávajú v tejto dôležitej otázke aj naďalej neznalými. Je to ako začarovaný kruh, z ktorého niet úniku.

Ale predsa len svojim strachom a úzkosťou zo smrti, predsa len svojim bojazlivým vyhýbaním sa tejto téme doteraz smrti ešte nikto neunikol. Ide totiž o jednu z mála istôt, ak nie jedinú stopercentnú istotu, ktorú v našom neistom živote na zemi máme. Pokračovať v čítaní

K čemu to vlastně všechno je?

Smutek. Občas navštíví každého z nás, ať už jsme sebevíc šťastní, nadšení a optimističtí. Ačkoliv s sebou vždy přináší mnoho moudrosti, nemáme ho vůbec v lásce! A právě díky tomu se u nás zdržuje až přespříliš. U jednoho chodí často, u druhého méně. Dolehnou-li na nás chmury a nálada se spustí na bodu mrazu, je pěkným oříškem vidět fakta zcela jasně. K čemu to vlastně všechno je? Pokračovať v čítaní

Hluboce inspirujíci zážitek smrti

Hluboce inspirujíci zážitek smrti.

Mellen-Thomas Benedict je umělec, který přežil zážitek blízké smrti v r.1982. Byl mrtev víc než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za velký třesk. Významný výzkumník zážitků blízké smrti Dr.Kenneth Ring řekl: „Jeho příběh je jedním z nejpozoruhodnějších, se kterými jsem se setkal při svém rozsáhlém výzkumu zkušeností blízké smrti.“

Deepak Chopra:  “Mellen je encyklopedie života po životě.” Pokračovať v čítaní

Ľudia dneška budú šťastní po smrti

Väčšinou sme experti v dumaní nad budúcnosťou, beh za zlatým teľaťom je totiž náročný. Stále sa za niečím ponáhľame, naša rýchlosť nás brzdí, no my to nevidíme. Občas nás zastaví chrípka či prechladnutie, ktoré nám šepkajú: „Spomaľ, nemáme toľko uhlia do kotla, prepínaš telo… Keď nevieš vypnúť ty, tak ťa vypnem ja, lebo zápal pľúc či iná vážnejšia galiba prinesie ešte horší scenár.” Pokračovať v čítaní